Deze moeder is erg blij met de koe die is geschonken door een weldoener uit Nederland

Geef een
KOE cadeau

en help een gezin met een
gehandicapt kindje
in Kyrgyzstan.

340. Koe Carola

  • geschonken aan Beksultan, een jongen van 10 jaar.
  • zoon van Moeder – Satymkulov Umut, (31)
  • plaats: Sheker, Karabuura rayon.
  • datum schenking koe: 24-9-2014
  • donateurs: Stichting de Carolusgulden

Beksultan

Beksultan_cow-Carola-3 klein

Koe Carola is gegeven aan Beksultan,  die woont in Sheker, in het Karabuura rayon.

Beksultan is een jongen van 10 jaar  en heeft hersenverlamming. Een hersenverlamming is een stoornis die wordt veroorzaakt door schade aan de hersenen tijdens of vóór de geboorte. Een hersenverlamming gaat vaak vergezeld van slechte coördinatie, moeite met praten en moeite met leren. Hij bezoekt twee maal per jaar een dokter in Bishkek. Door de behandeling gaat zijn gezondheid goed vooruit. Hij kan met hulp van een looprek al redelijk  lopen. Zijn moeder is zich bewust van de gevolgen van zijn ziekte.

Beksultan gaat niet naar school, maar, onder begeleiding van zijn grootvader (van moeders kant) die gepensioneerd onderwijzer is, krijgt hij thuis onderwijs.

Het lopen, met behulp van een looprek, begint op gang te komen. Praten kan hij, maar wel heel langzaam. Hij heeft een goede intelligentie.
Het is een sociale jongen, die graag nieuwe mensen ontmoet. Hij zit graag achter de computer.

Hij heeft nog een zusje van 5 jaar die naar de kleuterschool gaat.
Het gezin woont met nog een ander gezin bij de grootouders in. Ze hebben geen eigen vervoer en geen ander vee. De moeder werkt in Bishkek in een café, want in het dorp is geen werk.

De moeder voedt de kinderen op, met hulp van de grootouders en een tante, omdat de vader, nadat bleek dat zijn zoon gehandicapt was, het gezin heeft verlaten.
Door het hebben van een koe kunnen ze naast het eigen gebruik van de melk en melkproducten, door verkoop van de hiervan beter voorzien in de verzorging en ontwikkeling van Beksultan. Ze willen voor Beksultan graag een eigen computer kopen.

De zwart bonte koe Carola is 4 jaar oud en krijgt over 6 maanden een kalf.

Beksultan_cow-Carola-4 klein

Beksultan_cow-Carola-1 klein

Beksultan_cow-Carola-2 klein

Beksultan_cow-Carola-5 klein

Beksultan_cow-Carola-6 klein

Beksultan is een jongen van 10 jaar  en heeft hersenverlamming. Door de behandeling gaat zijn gezondheid goed vooruit. Hij kan met hulp van een looprek al redelijk  lopen. Zijn vader heeft, nadat bleek dat zijn zoon gehandicapt was, het gezin verlaten.Zijn grootvader geeft hem nu privé onderwijs.