Deze moeder is erg blij met de koe die is geschonken door een weldoener uit Nederland

Geef een
KOE cadeau

en help een gezin met een
gehandicapt kindje
in Kyrgyzstan.

350. Koe Connie

  • geschonken aan: Baktygulov, een meisje van 12 jaar
  • dochter van: moeder – Kenebaeva Chynara, (32 jaar), en vader – Ozubekov Samarbek, (38 jaar)
  • plaats: Ak-Dobo, Bakay-Ata district.
  • datum schenking koe: 2-11-2014
  • donateurs: Soroptimistenclub Hilversum e.o.

Baktygulov

Baktygul_cow-Connie-1 klein

Baktygulov  lijdt aan Cerebrale Parese (ook wel cerebral palsy of CP genoemd) Dit  is een houdings- en bewegingsstoornis die voortkomt uit een beschadiging in de hersenen.

De ouders zijn zich bewust van de handicap van hun dochter.

Baktygulov gaat eens per jaar naar een specialist die haar behandelt. Zij heeft daar weinig baat bij. De gezondheid van het kind  verslechtert.

Zij gaat niet naar school, is altijd thuis. Zij kan niet lopen, ze beweegt zich voort in een soort ligfiets. Haar intelligentie is zeer goed evenals haar spraakvermogen. Zij kijkt graag in plaatjesboeken en stripboeken.

Baktygulov is de oudste in een gezin met vier kinderen. Zij heeft een tweeling broer en zus van 10 jaar en een zusje van 9 jaar. Die gaan allemaal naar school.

Het gezin woont in een oud huis met 3 kamers. Het is een arm gezin, de beide ouders hebben geen werk.

Door het krijgen van koe Connie hoeft het gezin geen melk meer te kopen. Van de melk kunnen ze ook yoghurt, kwark en boter maken voor de verkoop. Van de opbrengst kunnen ze de behandeling van hun dochter bekostigen.

Koe Connie is 4 jaar oud en zal in mei 2015 een kalf krijgen.

 Aanvullende foto’s

Baktygul_cow-Connie-3 klein

Baktygul_cow-Connie-4 klein

Baktygul_cow-Connie-6 klein

Baktygulov  lijdt aan Cerebrale Parese (ook wel cerebral palsy of CP genoemd) Dit  is een houdings- en bewegingsstoornis die voortkomt uit een beschadiging in de hersenen. Zij gaat jaarlijks naar een specialist die haar behandelt. Zij heeft daar weinig baat bij. De gezondheid van het kind  verslechtert.