Deze moeder is erg blij met de koe die is geschonken door een weldoener uit Nederland

Geef een
KOE cadeau

en help een gezin met een
gehandicapt kindje
in Kyrgyzstan.

362. Koe KalleMax

  • geschonken aan Alinur een jongen van 20 maanden en Sumaya, een meisje van 7 maanden
  • kinderen van moeder- Ismailov Ayzhamal, (20 jaar) en vader  Nursultan Ozubekov (22 jaar)
  • plaats: Kyzyl-Tuu, Talas regio.
  • datum schenking koe: 14-12-2014
  • donateur: A. Bos

Alinur en  Sumaya

Sumaya_cow-KalleMax-2 klein

Alinur_cow-KalleMax-1 klein

Beide kinderen van dit jonge gezin zijn gehandicapt. Alinur heeft het syndroom van Down en Sumaya heeft een hartafwijking. De jonge ouders zijn  zich bewust van de handicap van hun kinderen. Zij worden beiden behandeld en dat lijkt enig effect te hebben.

Het zijn beide nog heel kleine kinderen, dus gaan zij nog niet naar school, Zij kunnen nog niet praten. Alinur kan zitten maar zijn zusje Sumaya ligt alleen maar. Waarschijnlijk blijven zij ook intellectueel achter.

De jonge ouders hebben het heel moeilijk, maar ze houden heel veel van hun kinderen. Ze hebben geen eigen huis en wonen momenteel bij grootouders in. Ze wonen zeer afgelegen t.o.v. scholen en medische faciliteiten.

Ze hebben beide momenteel geen werk, maar hopen in het voorjaar weer in de agrarische sector  aan de slag te kunnen als seizoenarbeider.

Door het krijgen van koe KalleMax hoeft het gezin geen melk meer te kopen. Van de melk kunnen ze ook yoghurt, kwark en boter maken voor de verkoop. Van de opbrengst kunnen ze een deel van de behandeling van hun kinderen betalen.

Koe KalleMax is vier en een half jaar oud en krijgt in het voorjaar van 2015 het eerste kalf.

Aanvullende foto’s

Sumaya_cow-KalleMax-3 klein

Sumaya_cow-KalleMax-5 klein

Beide kinderen van dit jonge gezin zijn gehandicapt. Alinur heeft het syndroom van Down en Sumaya heeft een hartafwijking.

De jonge ouders hebben het moeilijk, maar ze houden heel veel van hun kinderen. Ze hebben geen eigen huis en wonen momenteel bij grootouder in. Ze wonen zeer afgelegen t.o.v. scholen en medische faciliteiten. Ze hebben beide geen werk.