Deze moeder is erg blij met de koe die is geschonken door een weldoener uit Nederland

Geef een
KOE cadeau

en help een gezin met een
gehandicapt kindje
in Kyrgyzstan.

376 Koe Catharina

  • geschonken aan Nariste, een meisje van 3 jaar
  • dochter van Eshaliev Ayperi, moeder  (31 jaar) en  Zhumabaev Savatbek, vader (34 jaar)
  • plaats: Chon-Karabuura, region Karabuura
  • datum schenking koe: 8-2-2015
  • donateurs: Henri  Willig BV

Nariste

Nariste_cow-Catharina-3 klein

Nariste heeft Hydrocephalus (een waterhoofd) , ontstaan door een ontwikkelingsstoornis van de hersenen bij het kind.  Dit is een aandoening waarbij in de hersenventrikels te veel hersenvocht aanwezig is. Deze overmaat aan hersenvocht oefent druk uit op de hersenen, waardoor hersenfuncties kunnen worden aangetast. In ernstige gevallen van aangeboren hydrocefalus kan de druk van het vocht zo groot zijn dat hele hersengebieden worden weggedrukt tegen de schedel en de hersenen kunnen zich dan niet verder ontwikkelen.

Nariste wordt twee maal per jaar door een specialist behandeld. Haar gezondheid lijkt vooruit te gaan. Er is meestal geen genezing mogelijk voor deze handicap. De behandeling is gericht op de verstandelijke en motorische ontwikkeling en eventuele andere verschijnselen. Mogelijk moet zij in de toekomst een operatie ondergaan.

Zij kan niet lopen en ook haar spraakvermogen is onvoldoende ontwikkeld. Haar intelligentie lijkt vooralsnog in orde te zijn. Zij vindt het heerlijk om geluid te maken en ze probeert te zingen.

Het gezin telt nog 3 kinderen, allemaal jongens. Zij heeft een broer van 11 jaar dan een broer van 10 jaar. Haar kleine broertje is net één jaar oud. Het gezin woont in een oud huis met 3 kamers.

Zowel de medische verzorging als de scholen bevinden zich op grote afstand.

De vader heeft geen werk. De moeder is thuis en verzorgt de kinderen.

Door het krijgen van koe Catharina hoeft het gezin geen melk meer te kopen. Van de melk kunnen ze ook yoghurt, kwark en boter maken voor de verkoop. Van de opbrengst kunnen ze de behandeling van hun dochter  betalen.

De koe is vier en een half  jaar oud en krijgt over een paar maanden haar eerste kalf.

 Aanvullende foto’s

Nariste_cow-Catharina-5 klein

Nariste_cow-Catharina-2 klein

Nariste heeft Hydrocephalus (een waterhoofd) , ontstaan door een ontwikkelingsstoornis van de hersenen bij het kind. Zij wordt behandeld, mogelijk moet zij een operatie ondergaan.