Deze moeder is erg blij met de koe die is geschonken door een weldoener uit Nederland

Geef een
KOE cadeau

en help een gezin met een
gehandicapt kindje
in Kyrgyzstan.

392. Koe Irene 3

  • geschonken aan Adinay, een meisje van 10 jaar
  • dochter van moeder Amankulova Aizada, (33 jaar). De vader zit in de gevangenis wegens diefstal.
  • plaats: Aral village Talas regio
  • datum schenking koe: 5-4-2015
  • donateurs:

Adinay 

Adinay_cow-Irene-1 klein  

Adinay  heeft mentale retardatie (MR). Dit is een algemene neurologische aandoening gekenmerkt door aanzienlijk belemmerd intellectueel en adaptief functioneren. Tevens hoort zij slecht en heeft zij een probleem met haar ogen. De moeder is  zich bewust van de handicap van haar dochter.  Eigenlijk moet hij tweemaal per jaar naar een specialist, maar de moeder beschikt niet over de financiële middelen om de consulten te betalen, Haar situatie is zorgelijk.

Adinay  kan wel lopen, maar ze gaat niet naar school.

De ontwikkeling van haar spraakvermogen is heel beperkt. Qua intelligentie blijft zij ook ver achter. Zij luistert heel graag naar muziek

Adinay heeft nog een broertje van 6 jaar. Het gezin woont in een klein oud huis met drie kamers. Ze hebben geen vee en geen landbouwgereedschap. School en ziekenhuis zijn te ver weg.

De vader zit in de gevangenis, omdat hij vee gestolen had. De moeder kan niet werken omdat ze voor haar dochter  moet zorgen.

Door het krijgen van koe Irene hoeft het gezin geen melk meer te kopen. Met wat er overblijft van de  melk kunnen ze ook yoghurt, kwark en boter maken voor de verkoop. Van de opbrengst kunnen ze de behandeling van hun zoon betalen.

Koe Irene is 4  jaar oud en zal in de  tweede helft  van 2015 een kalf krijgen.

Aanvullende foto

Adinay_cow-Irene-3  klein

 Adinay  heeft een neurologische aandoening gekenmerkt door aanzienlijk belemmerd intellectueel en adaptief functioneren. Tevens hoort zij slecht en heeft zij een probleem met haar ogen. Haar vader zit in de gevangenis.