Deze moeder is erg blij met de koe die is geschonken door een weldoener uit Nederland

Geef een
KOE cadeau

en help een gezin met een
gehandicapt kindje
in Kyrgyzstan.

398. Koe Tonneke

  • geschonken aan  Aleksey, een jongen van 16 jaar
  • zoon van moeder Irina Kirichenko, (36 jaar) en vader  Sergei Kozlov, (41 jaar)
  • plaats: The village of Pokrovka Manasky regio
  • datum schenking koe: 10-5-2015
  • donateurs: Desiree van de Caminogroep in Veghel

Aleksey 

Aleksey_cow-Tonneke-1 klein

Aleksey  is ten gevolge van een neurologische aandoening zeer zwakbegaafd en hij heeft last van epileptische aanvallen. De ouders zijn zich bewust van zijn handicap. Hij wordt behandeld voor de epilepsie en het aantal aanvallen neemt af

Aleksey  kan wel lopen, maar hij gaat niet naar school. Het  praten gaat hem slecht af.

De ontwikkeling van zijn intelligentie blijft ver achter. Volgens zijn ouders speelt hij graag met kleine kinderen.

Het gezin bestaat uit vier kinderen, waarvan Aleksey de oudste is. Hij heeft zusjes van 10 jaar en 4 jaar en een broertje 6 jaar.

Het gezin woont in een klein oud huis met drie slaapkamers. Zowel de scholen als het ziekenhuis zijn heel ver weg. Ze hebben geen vee en geen landbouwgereedschap.

De moeder is thuis en zorgt voor het gezin, de vader werkt als arbeider. Het gezin is zeer hulpbehoevend.

Door het krijgen van koe Tonneke hoeft het gezin geen melk meer te kopen. Met wat er overblijft van de  melk kunnen ze ook yoghurt, kwark en boter maken voor de verkoop. Van de opbrengst kunnen ze de behandeling van hun zoon betalen.

Koe Tonneke is 4 ½ jaar oud en zal medio 2015 een kalf krijgen.

Aanvullende foto’s

Aleksey_cow-Tonneke-2 klein

Aleksey_cow-Tonneke-4 kleinjpg

Aleksey  is ten gevolge van een neurologische aandoening zeer zwakbegaafd en hij heeft last van epileptische aanvallen. Hij gaat niet naar school.