Deze moeder is erg blij met de koe die is geschonken door een weldoener uit Nederland

Geef een
KOE cadeau

en help een gezin met een
gehandicapt kindje
in Kyrgyzstan.

411. ZHG koe Lotte 3

  • geschonken aan  Shakir, een jongen van 15 jaar
  • zoon van moeder Korhasanova Sultan (47 jaar)  en vader  Korhasanov Yashar (48 jaar)
  • plaats Pokrovka,  Manas regio
  • datum schenking koe: 7-6-2015
  • donateur: Weeshuis Doopsgezinden Heemstede

Shakir 

SHG#24_Shakir_cow Lotte klein

Shakir  is te vroeg geboren. Hij heeft daardoor een neurologische aandoening gekenmerkt door aanzienlijk belemmerd intellectueel en adaptief functioneren. Hij heeft tekorten in adaptief gedrag dat van invloed is op zijn dagelijkse, algemene leven.  De ouders zijn zich bewust van zijn handicap. Tweemaal per jaar gaat hij naar een specialist, maar de vooruitgang is minimaal. De ouders kunnen de jongen nauwelijks alleen laten om dat hij een drang heeft om ver van huis te gaan.

Shakir  kan wel lopen, en maar zijn spreken is slecht.

De ontwikkeling van zijn intelligentie is blijft ver achter. Hij gaat graag op stap om van alles te verzamelen.

Hij is de jongste binnen een gezin met 3 kinderen. Hij heeft twee oudere broers van 24 en 16 jaar.

Het gezin woont in een klein oud huis met vier kamers. Ze hebben ook geen vervoermiddel, Beide ouders zijn werkloos. Binnen de regio is nauwelijks werk te vinden.

Door het krijgen van koe Lotte hoeft het gezin geen melk meer te kopen. Met wat er overblijft van de  melk kunnen ze ook yoghurt, kwark en boter maken voor de verkoop. Van de opbrengst kunnen ze de behandeling van hun zoon betalen.

Koe Lotte is 6  jaar oud en zal tweede helft  van 2015 een kalf krijgen.

Het gezin is onderdeel van een zelfhulp groep. Dat betekent dat ze koe Lotte 3 jaar mogen houden en verzorgen. De kalfjes die deze periode geboren worden mogen ze zelf houden, om zo een of meer eigen koeien op te fokken.
Daarnaast betalen ze aan Nur Bala maandelijks een percentage van de inkomsten die ze door de koe verdienen.

Aanvullende foto

SHG#24_Shakir_cow Lotte (1) klein

Shakir  is te vroeg geboren. Hij heeft daardoor een neurologische aandoening gekenmerkt door aanzienlijk belemmerd intellectueel en adaptief functioneren.Hij heeft tekorten in adaptief gedrag dat van invloed is op zijn dagelijkse, algemene leven.