Deze moeder is erg blij met de koe die is geschonken door een weldoener uit Nederland

Geef een
KOE cadeau

en help een gezin met een
gehandicapt kindje
in Kyrgyzstan.

463. ZHG koe Eefje

  • geschonken aan Alisher, een jongen van 8 jaar
  • zoon van moeder Muratbaeva Byrma (48 jaar) en vader Mamyrov Toktogazy (50 jaar)
  • plaats: Tash – Aryk regio Talas
  • datum schenking koe: 03-04-2016
  • donateur: Stichting Weeshuis der Doopsgezinden

Alisher

SHG #30_Alisher_cow-Eefje klein

Alisher  heeft een hersenbeschadiging en is daardoor autistisch. Hij voelt continue druk in zijn hoofd. Driemaal per jaar gaan zijn ouders met hem naar een dokter in Bishkek. Hij hoeft waarschijnlijk geen operatie te ondergaan.Alisher  kan goed lopen. Zijn spraak is heel slecht ontwikkeld, daarentegen lacht hij wel veel. Hij gaat naar een speciale school, waar hij aangepast onderwijs geniet.Zijn intelligentie ontwikkelt zich onvoldoende.

Hij speelt graag en hij is ook  een verzamelaar van “van alles”. Alisher komt uit een gezin met 4 oudere broers en zussen. De oudste zus is getrouwd, de andere gaan nog naar school. De kinderen gaan heel plezierig met elkaar om. Hijzelf gaat naar een speciale school.

Het gezin heeft een eigen woning met 3 kamers.

De moeder zorgt voor het gezin en de vader werkt in het seizoen in de landbouw.

Door het bezit van koe Eefje  hoeft het gezin  geen melk meer te kopen. Van de melk kunnen ze ook yoghurt, kwark en boter maken voor de verkoop. Van de opbrengst kunnen ze de behandeling van hun zoon betalen.

Koe Eefje is 6  jaar oud en zal in de zomer van 2016  een kalf krijgen. Momenteel levert ze 6 liter melk per dag.

Het gezin is onderdeel van een zelfhulp groep. Dat betekent dat ze koe Eefje 3 jaar mogen houden en verzorgen. De kalfjes die deze periode geboren worden mogen ze zelf houden, om zo een of meer eigen koeien op te fokken. Daarnaast betalen ze aan Nur Bala maandelijks een percentage van de inkomsten die ze door de koe verdienen.

 Aanvullende foto:

SHG #30_Alisher_cow-Eefje (1) klein

Alisher  heeft een hersenbeschadiging en is daardoor autistisch. Hij voelt continue druk in zijn hoofd. Driemaal per jaar gaan zijn ouders met hem naar een dokter in Bishkek. Hij hoeft waarschijnlijk geen operatie te ondergaan. Zijn spraak is heel slecht ontwikkeld, daarentegen lacht hij wel veel.  Zijn intelligentie ontwikkelt zich onvoldoende.