Deze moeder is erg blij met de koe die is geschonken door een weldoener uit Nederland

Geef een
KOE cadeau

en help een gezin met een
gehandicapt kindje
in Kyrgyzstan.

470. Koe Bertha 3

  • geschonken aan Samat, een jongen van 7 jaar
  • zoon van moeder Kenesarieva Tahmina (36 jaar) en vader Kudaykulov Kubat (45 jaar)
  • plaats: Kyzyl-Adyr, Karabuura
  • datum schenking koe: 17-4-2016
  • donateurs: Stichting Emmaus Gouda 

Samat

Samat_cow-Bertha-3 klein

Samat heeft microcefalie. Microcefalie (micro= klein, cefalie= hoofd) is een aandoening van het centrale zenuwstelsel en wordt gekenmerkt door een te kleine omvang van de schedel, waarbij de hersenen zich niet volledig ontwikkelen. Microcefalie is meestal aangeboren, maar kan ook later ontstaan. Bij microcefalie blijft de schedel klein in verhouding tot het gezicht en het postuur.

Samat wordt twee maal per jaar door een specialist behandeld, de ouders begrijpen de ernst van haar handicap. Toen hij 5 jaar was is hij aan zijn hoofd geopereerd. Zijn gezondheid lijkt langzaam vooruit te gaan. Er is meestal geen volledige genezing mogelijk voor microcefalie. De behandeling is gericht op de verstandelijke en motorische ontwikkeling en eventuele andere verschijnselen.

Hij kan niet lopen, hij zit in een rolstoel. Hij is altijd thuis, maar hij kan wel praten en zijn intelligentie lijkt redelijk normaal.  Hij is dol op zingen en hij kan dat ook heel mooi.

Het gezin telt 4 kinderen. Hij heeft een oudere broer van 15 jaar en zus van 14 jaar die beide naar school gaan en een jonger zusje van 5 jaar. Ze hebben een eigen huis met 4 kamers.

Beide ouders hebben geen werk, want dat is er niet. De moeder is thuis en verzorgt de kinderen.

Door het krijgen van koe Bertha 3 hoeft het gezin geen melk meer te kopen. Van de melk kunnen ze ook yoghurt, kwark en boter maken voor de verkoop. Van de opbrengst kan ze de behandeling van hun zoon en zijn verdere ontwikkeling  betalen.

Koe Bertha 3 is vijf jaar oud en krijgt aan het begin van de zomer  van 2015 haar eerste kalf.

Aanvullende foto’s

Samat_cow-Bertha-1 klein

Samat_cow-Bertha-2 klein

Samat heeft microcefalie. Toen hij 5 jaar was is hij aan zijn hoofd geopereerd. Hij kan niet lopen, hij zit in een rolstoel. Hij is altijd thuis, maar hij kan wel praten en zijn intelligentie lijkt redelijk normaal.