Deze moeder is erg blij met de koe die is geschonken door een weldoener uit Nederland

Geef een
KOE cadeau

en help een gezin met een
gehandicapt kindje
in Kyrgyzstan.

480. Koe Gow of Gaai

  • geschonken aan Marlis, een jongen van 8 jaar
  • zoon van moeder Otorbaeva Chynara, (30 jaar), de vader is bij een ongeval overleden
  • plaats: Moldosan, Karabuura regio.
  • datum schenking koe: 1-7-2016
  • donateurs: de ASN Foundation

Marlis

Marlis_cow-Gow og Gaai-2 klein

Marlis heeft microcefalie, ontstaan door een ontwikkelingsstoornis van de hersenen bij het kind tijdens de zwangerschap. De hersenen zijn niet goed of niet snel genoeg gegroeid, hierdoor ontstaat als gevolg daarvan microcefalie. De grootte van de schedel hangt samen met van de grootte van de hersenen. Bij microcefalie blijft de schedel klein in verhouding tot het gezicht en het postuur.

Marlis wordt twee maal per jaar door een specialist behandeld, de moeder begrijpt de ernst van zijn handicap. Zijn gezondheid lijkt langzaam vooruit te gaan. Er is meestal geen genezing mogelijk voor microcefalie. De behandeling is gericht op de verstandelijke en motorische ontwikkeling en eventuele andere verschijnselen.

Hij kan redelijk lopen, hij kan een beetje praten en zijn intelligentie is ook heel zwak.  Het is een actieve jongen die graag met andere kinderen speelt.

Het gezin telt 3 kinderen. De oudste jongen is 12 jaar die gaat naar school, evenals het jongere zusje van 6 jaar. Het gezin is zeer hulpbehoevend. Ze hebben geen eigen huis, ze wonen in bij de grootouders die een klein oud huis bezitten.

Ze hebben geen vee of landbouw machines. De moeder heeft geen werk, want dat is er niet, ze is thuis en verzorgt de kinderen.

Door het krijgen van koe Gow of Gaai hoeft het gezin geen melk meer te kopen. Van de melk kunnen ze ook yoghurt, kwark en boter maken voor de verkoop. Van de opbrengst kan ze de behandeling van haar zoon  betalen.

De koe is vier en een half  jaar oud en krijgt in het najaar van 2016 haar eerste kalf.

Aanvullende foto

Marlis_cow-Gow og Gaai-1 klein

Marlis heeft microcefalie, ontstaan door een ontwikkelingsstoornis van de hersenen bij het kind tijdens de zwangerschap. De hersenen zijn niet goed of niet snel genoeg gegroeid. Zijn vader is bij een ongeluk overleden.

Er is meestal geen genezing mogelijk voor microcefalie. De behandeling is gericht op de verstandelijke en motorische ontwikkeling en eventuele andere verschijnselen.