Deze moeder is erg blij met de koe die is geschonken door een weldoener uit Nederland

Geef een
KOE cadeau

en help een gezin met een
gehandicapt kindje
in Kyrgyzstan.

481. Koe Robin

  • geschonken aan Asel, een meisje van 7 jaar
  • dochter van moeder Kurmanbaeva Toktokan, (41 jaar) en vader Stanbekov Esenbek, (51 jaar)
  • plaats: Ogombaev, Talas regio
  • datum schenking koe: 1-7-2016
  • donateurs: diverse (verzamel koe)

Asel

Asel_cow-Robin-2 klein

Asel  heeft mentale retardatie (MR). Dit is een algemene neurologische aandoening gekenmerkt door aanzienlijk belemmerd intellectueel en adaptief functioneren. De ouders zijn  zich bewust van de handicap van hun  dochter.  ER wordt voldoende zorg aan haar besteed en tijdens behandeling slikt zij medicijnen. De ouders hebben het zeer zwaar, omdat zij nog een oudere zoon hebben met dezelfde aandoening .

Asel  kan wel lopen, en gaat naar een lokale school waar zij aangepast onderwijs krijgt. Ze zit nu in de eerste groep.

De ontwikkeling van haar spraakvermogen is heel beperkt. Qua intelligentie blijft zij ook ver achter. Zij vindt het heerlijk om naar school te gaan.

Asel heeft een oudere zus van 20 die getrouwd is, een oudere broer van  19 die ook aan MR lijst en een broer van 12 jaar die in groep 6 zit. Het gezin woont in een klein oud huis met twee kamers. Ze hebben geen vee en geen landbouwgereedschap.

Beide ouders hebben geen werk. De moeder kan eigenlijk niet werken omdat ze voor haar gehandicapte zoon en dochter moet zorgen.

Door het krijgen van koe Robin hoeft het gezin geen melk meer te kopen. Met wat er overblijft van de  melk kunnen ze ook yoghurt, kwark en boter maken voor de verkoop. Van de opbrengst kunnen ze de behandeling van hun zoon betalen.

Koe Robin is 4 ½  jaar oud en zal in het najaar van 2016 een kalf krijgen.

Aanvullende foto’s

Asel_cow-Robin-1 klein

Asel_cow-Robin-3 klein

Asel  heeft mentale retardatie (MR). Dit is een algemene neurologische aandoening gekenmerkt door aanzienlijk belemmerd intellectueel functioneren. Zij heeft nog een oudere broer met dezelfde aandoening. Asel  kan wel lopen, en gaat naar een lokale school waar zij aangepast onderwijs krijgt. Ze zit nu in de eerste groep. De ontwikkeling van haar spraakvermogen is heel beperkt. Qua intelligentie blijft zij ook ver achter.