Deze moeder is erg blij met de koe die is geschonken door een weldoener uit Nederland

Geef een
KOE cadeau

en help een gezin met een
gehandicapt kindje
in Kyrgyzstan.

482. Koe Elly

  • elligeschonken aan Miray, een meisje van 6 jaar
  • dochter van moeder Satymkulova Umut, (45 jaar), ouders zijn gescheiden
  • plaats: Sheker village, Karabuura regio
  • datum schenking koe: 1-6-2016
  • donateurs: de Haëlla Stichting

Miray

Miray_cow-Elli-2 klein

Miray  heeft het Syndroom van Down (DS of DNS) of Down syndroom, ook bekend als trisomie 21. Het is een genetische aandoening veroorzaakt door de aanwezigheid van alle of een deel van een derde exemplaar van chromosoom 21, en wordt doorgaans geassocieerd met fysieke groei vertraging, herkenbare gelaatstrekken, en milde tot matige verstandelijke handicap.

Het gemiddelde IQ van een jonge volwassene met het syndroom van Down is 50, gelijk aan de mentale leeftijd van een 8 of een 9-jarig kind, maar dit varieert sterk. Miray is onder behandeling van specialisten en de behandeling lijkt enigszins aan te slaan.

Miray  gaat niet naar school, maar kan wel goed lopen.

De ontwikkeling van haar spraakvermogen is heel beperkt. Ze is moeilijk te begrijpen. Haar intelligentie blijft ook ver achter. Zij speelt graag met haar zusjes.

Miray komt uit een groot gezin met 6 meisjes en een jongen. Helaas zijn de ouders gescheiden. Ze heeft vijf oudere zussen van 25, 23, 20 (student), 14 (schoolgaand) en 8 (schoolgaand) jaar en nog een jonger broertje van 4 jaar. Ze wonen in een oud huis met 4 kamers. Het is een arm gezin met (te) veel kinderen.

De moeder werkt in een winkel.

Door het krijgen van koe Elly  hoeft het gezin geen melk meer te kopen. Met wat er overblijft van de  melk kunnen ze ook yoghurt, kwark en boter maken voor de verkoop. Van de opbrengst kunnen ze de behandeling van hun zoon betalen.

Koe Elly is 5 jaar oud en zal in het najaar van 2016 een kalf krijgen.

Aanvullende foto’s

Miray_cow-Elli-1 klein

Miray_cow-Elli-3 klein

Miray  heeft het Syndroom van Down. Haar ouders zijn gescheiden. Ze gaat niet naar school, maar kan wel goed lopen. De ontwikkeling van haar spraakvermogen is heel beperkt. Alleen haar moeder begrijpt haar.  Haar intelligentie blijft ook ver achter. Zij speelt graag met een van haar vijf zusjes.