Deze moeder is erg blij met de koe die is geschonken door een weldoener uit Nederland

Geef een
KOE cadeau

en help een gezin met een
gehandicapt kindje
in Kyrgyzstan.

489. ZHG koe Janet

  • geschonken aan Adil, een jongen van 12 jaar
  • zoon van moeder Stamkulova Mira (38 jaar) en vader Omorov Daniel (48 jaar)
  • plaats: Aral, regio Talas
  • datum schenking koe: 17-07-2016
  • donateur: Stichting Weeshuis der Doopsgezinden

Adil

SHG #31_Adil_cow-Janet (1) klein

Adil  is een lieve beleefde jongen, die ten gevolge van een hersenbeschadiging intellectueel zeer zwak begaafd is. Jaarlijks gaan zijn ouders met hem naar een dokter in Bishkek. Hij hoeft waarschijnlijk geen operatie te ondergaan

Adil  kan goed lopen. Zijn spraak is heel slecht ontwikkeld, daarentegen lacht hij wel veel. Hij gaat naar een speciale school, waar hij aangepast onderwijs geniet. Zijn intelligentie ontwikkelt zich onvoldoende.

Hij speelt graag thuis. Adil komt uit een gezin met nog twee zusjes van 10 en 15 jaar. De kinderen gaan heel plezierig met elkaar om. Hijzelf gaat naar een speciale school.

Het gezin heeft een eigen woning met 4 kamers in Aral.

De moeder zorgt voor het gezin en de vader werkt in de landbouw.

Door het bezit van koe Janet  hoeft het gezin  geen melk meer te kopen. Van de melk kunnen ze ook yoghurt, kwark en boter maken voor de verkoop. Van de opbrengst kunnen ze de behandeling van hun zoon betalen.

Koe Janet is 4  jaar oud en zal in september van 2016  een kalf krijgen.

Het gezin is onderdeel van een zelfhulp groep. Dat betekent dat ze koe Janet 3 jaar mogen houden en verzorgen. De kalfjes die deze periode geboren worden mogen ze zelf houden, om zo een of meer eigen koeien op te fokken. Daarnaast betalen ze aan Nur Bala maandelijks een percentage van de inkomsten die ze door de koe verdienen.

Aanvullende foto

SHG #31_Adil_cow-Janet (2) klein

SHG #31_Adil_cow-Janet klein

Adil  is een lieve beleefde jongen, die ten gevolge van een hersenbeschadiging intellectueel zeer zwak begaafd is. Adil  kan goed lopen. Zijn spraak is heel slecht ontwikkeld, daarentegen lacht hij wel veel. Hij gaat naar een speciale school.