Deze moeder is erg blij met de koe die is geschonken door een weldoener uit Nederland

Geef een
KOE cadeau

en help een gezin met een
gehandicapt kindje
in Kyrgyzstan.

509. Koe Valerie

  • geschonken aan Halima, een meisje van 12 jaar
  • dochter van Ryskan,  (40 jaar). De vader heeft het gezin verlaten.
  • plaats: Pokrovka, district Manas
  • datum schenking koe: 20-11-2016
  • donateur: geschonken door Mevr. Pauwelussen

Halima

 Halima_cow-Valerie-2 klein

Halima  heeft Cerebral palsy. Dit  is een gevolg van een hersenbeschadiging voor of tijdens de geboorte waardoor haar motoriek verstoord is.

De moeder zorgt goed voor haar dochter. Zij begrijpt wat haar dochter mankeert. Ze gaat twee maal per jaar naar een specialist die haar behandelt. De behandeling heeft resultaat. Drie jaar geleden is zij geopereerd. Toen het vierde kind wederom een dochter was en gehandicapt is de vader er vandoor gegaan.

Halima  is een lief meisje, dat niet naar school gaat, maar les krijgt van haar moeder.

Lopen kan ze wel een beetje, maar ze loopt mank. Ze kan redelijk praten en haar intelligentie is goed.

Zij kijkt graag naar plaatjes in boeken en tijdschriften.

Halima is de jongste in een gezin met 4 meiden. Haar oudste zus is 22 jaar en getrouwd, de volgende is 19 jaar en studeert en haar jongste zus is 16 en maakt momenteel de middelbare school af.

Het gezin heeft geen eigen huis, zij wonen in bij hun grootmoeder, die ook helpt met de opvoeding van Halima. De moeder heeft werk als schoonmaakster op school.

Door het bezit van koe Valerie  hoeven de ouders geen melk meer te kopen. Van de melk kunnen ze ook yoghurt, kwark en boter maken voor de verkoop. Van de opbrengst kunnen ze de behandeling van hun dochter betalen.

Koe Valerie  is 5 jaar oud en zal in het voorjaar van 2017  een kalf krijgen.

Aanvullende foto’s

Halima_cow-Valerie-1 klein

Halima_cow-Valerie-3 klein

Halima  heeft Cerebral palsy, waardoor haar motoriek verstoord is. De moeder zorgt alleen voor haar dochter.  Drie jaar geleden is zij geopereerd. Toen zij als vierde dochter werd geboren en gehandicapt bleek is haar vader er vandoor gegaan.