Deze moeder is erg blij met de koe die is geschonken door een weldoener uit Nederland

Geef een
KOE cadeau

en help een gezin met een
gehandicapt kindje
in Kyrgyzstan.

537. Koe Loesje 2

  • geschonken aan  Kuttubek, een jongen van 6 jaar
  • zoon van moeder Zarina, (30 jaar) en vader Mirbek, (34 jaar)
  • plaats: A.Ogombaev, Talas district
  • datum schenking koe: 4-4-2017
  • donateur: Mevrouw Cooijmans-Koemans uit Apeldoorn

Kuttubek

Kuttubek  heeft een hartafwijking en daardoor gehandicapt. Hij is zeer depressief. De ouders zijn zich bewust van de kwaal van hun zoon. Tweemaal per jaar gaan zij met hem naar een specialist. De prognose is dat hij over 3 jaar een hartoperatie moet ondergaan.

Kuttubek  gaat niet naar school. Op dit moment begint hij goed te lopen. Hij kan ook wel een beetje praten, maar dat is nog niet goed ontwikkeld. Daarvoor krijgt hij spraak therapie, de vorderingen zijn zichtbaar.

De ontwikkeling van haar intelligentie lijkt goed te gaan. Hij heeft een gemiddelde intelligentie. Hij tekent graag en tekent van alles na.

Het gezin bestaat uit nog drie kinderen. Hij heeft twee jongere zusjes van 2 en 3 jaar en een broertje van 1 jaar.

Het gezin heeft geen eigen huis, maar woont in een huis van kennissen, die voor werk zijn vertrokken naar Bishkek.

Zowel de moeder is thuis en zorgt voor dekinderen en de vader werkt als klusjesman.

Door het krijgen van koe Loesje 2 hoeft het gezin geen melk meer te kopen. Met wat er overblijft van de  melk kunnen ze ook yoghurt, kwark en boter maken voor de verkoop. Van de opbrengst kunnen ze de behandeling van hun zoon betalen.

Koe Loesje 2 is 5 jaar oud en zal in september 2017 een kalf krijgen.

Aanvullende foto’s

Kuttubek  heeft een hartafwijking en daardoor gehandicapt. Hij is zeer depressief. Tweemaal per jaar gaan zij met hem naar een specialist. De prognose is dat hij over 3 jaar een hartoperatie moet ondergaan.