Deze moeder is erg blij met de koe die is geschonken door een weldoener uit Nederland

Geef een
KOE cadeau

en help een gezin met een
gehandicapt kindje
in Kyrgyzstan.

541. Koe Barbara

  • geschonken aan Aiperi, een meisje van 8 jaar
  • kleindochter van grootmoeder  Shambetova Umut (81 jaar), de vader heeft het gezin verlaten
  • plaats: Ak-Dobo, District:Bakayata
  • datum schenking koe: 25-06-2017
  • donateur: Verzamelkoe, diverse donaties

Aiperi

Aiperi  heeft Cerebral palsy. Dit  is een gevolg van een hersenbeschadiging voor of tijdens de geboorte waardoor haar motoriek verstoord is.

Moeder en grootmoeder zorgen goed voor hun (klein)dochter. Zij begrijpen wat haar mankeert. Ze gaat regelmatig naar een specialist die haar behandelt. Een operatie staat niet gepland.

Aiperi  is een lief meisje, dat gewoon naar school gaat, waar ze passend onderwijs krijgt, en waar ook specifieke zorg aan is gekoppeld.

Lopen kan ze goed, maar ze loopt wel mank. Haar intelligentie is ook normaal.

Zij tekent graag. Aiperi is het enige king.

Het gezin heeft geen eigen huis.  Ze wonen bij grootmoeder, waar ook het gezin van haar broer is ingetrokken met 2 kinderen.

Omdat haar moeder op een school werkt past grootmoeder veel op de kleinkinderen.

Door het bezit van koe Barbara  hoeven de ouders geen melk meer te kopen. Van de melk kunnen ze ook yoghurt, kwark en boter maken voor de verkoop. Van de opbrengst kunnen ze de behandeling van hun dochter betalen.

Koe Barbara  is 5 jaar oud en zal in het najaar van 2017 een kalf krijgen.

Aanvullende foto’s

Aiperi  heeft Cerebral palsy. Moeder en grootmoeder zorgen goed voor haar. Haar vader het gezin verlaten.