Deze moeder is erg blij met de koe die is geschonken door een weldoener uit Nederland

Geef een
KOE cadeau

en help een gezin met een
gehandicapt kindje
in Kyrgyzstan.

106. koe Angelina*

  • geschonken aan: Toichubek, een jongen van 16 jaar
  • zoon van Shambetova Guljan
  • plaats: Chat-Bazar village in de Talas regio, Kyrgyzstan
  • datum schenking koe: Juli 2010
  • donateur: bij elkaar gebracht door de standhouders open dagen PTC Oenkerk (Friesland)

Toichubek

koe Angelina
Koe Angelina is geschonken aan Toichubek wie samen met zijn familie in het stadje Chat-Bazar in de wijk Talas woont.  Het is een grote familie van moeder en vijf kinderen. De oudste zoon is 25 jaar oud en heeft verschillende banen in de stad.

De tweede dochter is 22 jaar oud en heeft epilepsie waar zij niet langer voor behandeld wordt. De derde zoon is 21 jaar oud hij heeft een verstandelijke beperking.

De vierde dochter is 19 jaar oud. De jongste zoon is zestien jaar oud ,zijn naam is Toichubek ,hij heeft de aandoening Cerebrale parese ,b eter bekend als Spasticiteit. Het is een soort verlamming van (een groep) spieren. Het is geen ziekte, maar een aandoening die specialistische behandeling vereist om ernstigere zaken te voorkomen.

Toichubek heeft aggresieve aanvallen maar is geen asociaal kind , hij loopt mank wat soms de nodige frustratie oplevert.
De jongen studeert op school en krijgt een aparte opleiding, de moeder van Toichubek gaat elke dag met hem mee naar school omdat hij elk moment spastische en aggresieve aanvallen kan krijgen.
De moeder heeft het zwaar met drie gehandicapte kinderen.

De familie is arm omdat de moeder alle vier haar kinderen alleen opvoed , de vader is 2 jaar geleden overleden.
De familie heeft een stuk land ter groote van 1 hectare waar zijn aardappelen verbouwen.
Koe Angelina is geel met wit en ze is 3,5 jaar oud.

Ze heeft inmiddels een kalf gekregen dat aan een ander gezin is geschonken.

Aanvullende foto’s:

koe Angelina

koe Angelina

Kalf

Het kalfje van koe Angelina is op 5 maart 2012 geschonken aan Myrzabek, een jongen van 13 jaar.
Hij heeft epilepsie.

terug

De jongen studeert op school en krijgt een aparte opleiding, de moeder van Toichubek gaat elke dag met hem mee naar school omdat hij elk moment spastische en aggresieve aanvallen kan krijgen.