Deze moeder is erg blij met de koe die is geschonken door een weldoener uit Nederland

Geef een
KOE cadeau

en help een gezin met een
gehandicapt kindje
in Kyrgyzstan.

003. koe Anne 3

  • geschonken aan: Temir (voorheen Tynchtyk), 7 jaar
  • woonplaats: Kok-Oiy village, Kyrgyzstan
  • datum schenking koe: juni 2005
  • donateur: Alfred en Wil Spaargaren

Koe Anne 3 en Temir
Koe Annie 3 is geschonken aan de familie van Temir.

Temir is een jongen van 7 jaar. Hij woont in Kok-Oiy village, een klein dorpje in het noorden van Kyrgyzstan, afgesloten van gekwalificeerde specialisten en voorzieningen.

Temir heeft Celebraal Parese (CP), oftewel hersenverlamming. Eén van de vormen van CP is spaticiteit. De Engelse term is Cerebral Palsy.

Hij woont samen met zijn moeder, zijn jongere zusje en broertje en grootouders in een geborgen familieomgeving.
Zijn vader verliet het gezin een paar jaar geleden vanwege familie problemen die voornamlijk werden veroorzaakt door armoede.
De moeder had geen werk en de familie kon gelukkig rekenen op een klein pensioen van de grootouders.

Ongeveer 1 jaar geleden sloten Temir en zijn familie zich aan bij EveryChild waarbij het doel was een community based voorziening op te zetten om kinderen met een beperking en hun families te ondersteunen.

Zijn moeder werd actief in de oudergroep die samen met EveryChild en lokale autoriteiten een nieuw Kinderdagcentrum bouwden, waar Temir nu ook gebruik van maakt. Zijn jongere broertje en zusje gaan ook naar het Kinderdagcentrum.

Wat wordt er geboden aan Temir op het Kinderdagcentrum?

Allereerst is er contact met andere kinderen, niet alleen kinderen met een beperking, maar ook kinderen uit kwetsbare gezinnen.
Voordat het centrum geopend was, was Temir de hele dag thuis. Hij had alleen contact met zijn broertje en zusje. Nu werkt het personeel van het centrum, dat is getraind door EveryChild, aan de ontwikkeling van Temir. Net als bij andere kinderen met een beperking.

Temir’s moeder heeft samen met andere moeders een gezamenlijke ondersteunende groep voor het Kinderdagcentrum opgezet en ze is een kleine onderneming gestart: een naaiatelier. EveryChild heeft haar ondersteund door het verlenen van een klein microkrediet. Daardoor kunnen alle drie haar kinderen naar het Kinderdagcentrum en heeft de moeder de kans om te werken en zelf geld te verdienen.

Onlangs gebeurde er nog een positieve verandering in het gezin: Een donateur uit Nederland heeft een koe gedoneerd aan het gezin. Sinds ze de koe hebben ontvangen betekent het dat Temir en zijn broertje en zusje beter gevoed worden.

Aanvullende foto’s

koe anne 3 en de familie van Temir

koe anne 3 en de familie van Temir 2

koe anne 3 en de familie van Temir

terug

Sinds het gezin de koe heeft ontvangen betekent het dat Temir en zijn broertje en zusje beter gevoed worden.