Deze moeder is erg blij met de koe die is geschonken door een weldoener uit Nederland

Geef een
KOE cadeau

en help een gezin met een
gehandicapt kindje
in Kyrgyzstan.

020. koe Annie

  • geschonken aan:Meerim, een meisje van 4 jaar
  • plaats: Talas city, Kyrgyzstan
  • datum schenking koe: maart 2008
  • donateurs: Anneke, Sander, Anne en Gerda

koe annie

Maart 2008:

Koe Annie is geschonken aan Meerim, een meisje van 4 jaar, en haar familie.

Ze wonen in Talas city

Meerim heeft waterhoofd (hydrocephalic) en Cerebraal Pares (CP), aangeboren hersenletsel. De Engelse term is cerebral palsy.
De familie is naar Talas city verhuisd vanuit de provincie Batkan.
Er zijn 4 andere kinderen in het gezin. Eén van de ouders moet thuis blijven om voor Meerim te zorgen en heeft daardoor geen werk.

De koe heeft 23000 soms gekost en is in maart 2008 gekocht.

Ze is een 5 jaar oude zwarte koe.

Ze heeft 3 maal gekalfd en is op dit moment zwanger.

Aanvullende foto’s

koe annie

Foto’s gemaakt in juli 2008 door Gerdien en Ruud Barnard:

Op met Meerim op de arm bij koe annie en kalf

opa met meerim

Meerim

terug

December 2008