Deze moeder is erg blij met de koe die is geschonken door een weldoener uit Nederland

Geef een
KOE cadeau

en help een gezin met een
gehandicapt kindje
in Kyrgyzstan.

018. koe Bologna

  • geschonken aan: Kinderdagcentrum in Ak-Dobo
  • plaats: Ak Dobo village, Kyrgyzstan
  • datum schenking koe: 23 november 2007
  • donateurs: Sander en Vanessa

koe bolonga

Koe Bologna is geschonken aan het Kinderdagcentrum in Ak-Dobo village.

Ze wordt verzorgd door Bakyt, de vader van een meisje van 8 jaar oud dat een geestelijke en verbale achterstand heeft.

Aanvullende foto’s

koe bolonga

koe bolonga

koe bolonga

Kalf

koe bolgna

terug

Koe Bolonga wordt verzorgd door Bakyt, de vader van een meisje van 8 jaar oud dat een geestelijke en verbale achterstand heeft.