Deze moeder is erg blij met de koe die is geschonken door een weldoener uit Nederland

Geef een
KOE cadeau

en help een gezin met een
gehandicapt kindje
in Kyrgyzstan.

008. koe Brabant*

  • geschonken aan: Nooruzbek, een jongen van 14 jaar
  • plaats: Bakai-Ata village, Kyrgyzstan
  • datum schenking koe:¬†maart 2006
  • donateurs: Philadephia Brabant

Nooruzbek

koe brabant
Koe Brabant is geschonken aan Nooruzbek, een jongen van 14 jaar en zijn familie. Nooruzbak is autistsch. Er zijn nog 3 jongere kinderen in het gezin.

De woonplaats van de familie is Bakai-Ata village.  De moeder is onderwijzeres, de vader heeft geen werk omdat iemand thuis moet blijven om voor Nooruzbek te zorgen.

Koe Brabant is 5 jaar. De gemiddelde melk productie is 12 liter per dag.
Deze koeiensoort heeft geen horens.

Kalfje

Het kalf van koe Brabant is in september 2009 geschonken aan Seil, een meisje van 17 jaar oud.

Aanvullende foto’s:

koe brabant

terug

Nooruzbek ia autistisch. Zijn vader moet thuis blijven om voor hem te zorgen.