Deze moeder is erg blij met de koe die is geschonken door een weldoener uit Nederland

Geef een
KOE cadeau

en help een gezin met een
gehandicapt kindje
in Kyrgyzstan.

210. ZHG koe Elena

  • geschonken aan: Albina, een meisje van 10 jaar
  • dochter van: Karataeve Aida (36 jr) en Karataev Damirbek (40 jr),
  • plaats: village May, Talas regio, Kyrgyzstan
  • datum schenking koe: 23 juni 2012
  • donateur: Veteffect Consultancy Recruiting BV (Bilthoven)

Albina

Koe Elene met Albina en haar moeder en zusje

Koe Elena is geschonken aan Albina, een meisje van 10 jaar. Ze heeft een verstandelijke beperking. Ze woont met haar familie in het dorp May in de regio Talas.

Albina heeft een twee zussen: Adina (15) en Aigerim (4) en 3 broers: Mamyt (13), Kurmanbek (7) en Kuuttubek (1). Ze helpen Albina waar ze kunnen en ze spelen vaak met haar.

De ouders van Albina vinden de beperking van Albina zwaar. Ze kan geen onderwijs volgen, ze begrijpt weinig. Ze moeten vier maal per jaar voor medische zorg naar een dokter in de hoofdstad Bishkek. Ze gebruikt medicijnen op doktersadvies.

Helaas volgt Albina ook geen inclusief onderwijs omdat de speciale dagcentra te ver weg liggen en ze geen eigen vervoer hebben. De moeder van Albina probeert haar daarom zoveel mogelijk thuis dingen te leren.

Albina kan gewoon lopen. Praten gaat moeilijk. Wel maakt ze gebaren maar ze heeft een kleine woordenschat. Er moet continue op haar gelet worden.

Dor het verkopen van de melk van de koe kunnen de ouders de medicijnen voor Albina betalen. Ook krijgt ze nu betere voeding. De ouders willen Albina graag naar het speciale dagcentrum brengen dat 30 minuten verderop ligt in het dorp Pokrovka. Dit kunnen ze betalen van de opbrengst van de melk van de koe. Albina kan dan inclusief onderwijs gaan volgen. Ook willen ze graag meer kalfjes aan hun veestapel kunnen toevoegen zodat ze over drie jaar koe Elena niet meer nodig hebben.

De ouders van Albina verbouwen bonen. Ze zijn een van de twee eerste Zelf Hulp Groepen. Dat betekent dat over drie jaar (juni 2015) koe Elena aan een ander gezin zal worden geschonken. De ouders van Albina moeten dan zoveel hebben gespaard dat ze zelfstandig verder kunnen.

Koe Elena is een bruine koe van 6 jaar oud. Ze heeft al een kalfje.

Aanvullende foto’s

Koe Elena en Albina

Albina

Albina en haar familie

Het kalfje van koe Elena met het broertje van Albina

Koe Elena

terug

Dit gezin is aangesloten bij een van Zelf Hulp Groepen. Dat betekent dat over drie jaar (juni 2015) koe Elena aan een ander gezin zal worden geschonken. De ouders van Albina moeten dan zoveel hebben gespaard dat ze zelfstandig verder kunnen.