Deze moeder is erg blij met de koe die is geschonken door een weldoener uit Nederland

Geef een
KOE cadeau

en help een gezin met een
gehandicapt kindje
in Kyrgyzstan.

030. koe Grietje

  • geschonken aan: Nurlan, een jongen van 5 jaar
  • plaats: Kok-Oiy village, Kyrgyzstan
  • datum schenking koe: april 2008
  • donateur: moeder van Joachim

koe grietje
Koe Grietje is geschonken aan Nurlan en zijn familie in Kok-Oiy.

Nurlan is een jongen van 5 jaar.  De originele naam van Nurlan is Nurasyl. Nurlan is geboren met hersen-verlamming, of Cerebraal Parese. De Engelse term daarvoor is Cerebral Palsy.

Zijn moeder heeft hem na de geboorte achter gelaten in het ziekenhuis en later is hij door zijn grootmoeder geaddopteerd. Hij woont nu bij zijn grootouders in het dorp Kok-Oiy in de provincie Talas. Hij kan niet lopen of spreken.

Acht maanden geleden sloten Nurlan en zijn grootmoeder  zich aan bij het EveryChild project om een Kinderdagcentrum te bouwen voor kinderen met een beperking. Zijn grootmoeder is een van de leiders van de ouders van kinderen met een beperking in haar dorp. Ouders, zoals Nurlan’s grootmoeder, hebben samen met EveryChild en lokale autoriteiten goed werk verricht met het bouwen van het Kinderdagcentrum voor kinderen met een beperking dat enige maanden geleden haar deuren opende.

Wat is er sinds die tijd veranderd voor Nurlan?

Voordat Nurlan naar het Kinderdagcentrum kon was hij geisoleerd in huis en was hij niet in staat om met andere kinderen te spelen. Nu speelt hij met de kinderen in het Kinderdagcentrum. Hij ziet hoe de kinderen zich voortbewegen, hoe ze lopen en rennen en hij probeert ze na te doen.

Elke morgen vraagt hij zijn grootmoeder of ze naar het Kinderdagcentrum gaan. Er zijn niet alleen kinderen met een beperkinfg in zijn groep. Kinderen zonder beperking leren attent, ondersteunend en tolerant te zijn tegen kinderen met een beperking.

“Toen mijn kleinzoon was geboren met zo’n slechte diagnose, vertelden de doctoren dat hij geen kans had om te overleven en dat hij slechts een paar weken oud zou worden. Hij had nog nooit gelopen. Hij kan niet eens goed rechtop zitten. Maar ik heb een droom dat mijn kleinzoon op een dag kan lopen. Sinds hij naar het centrum gaat zijn er duidelijke veranderingen zichtbaar. Hij probeert zich voort te bewegen. Hij lacht en communiceert met andere kinderen. ”

“Als onderdeel van EveryChild’s project, hebben ouders en personeel van het centrum trainingen gevolg op het gebied van ontwikkeling van kinderen. Hoe kun je communiceren met kinderen met een beperking en hoe kun je ze stimuleren. In het begin kon ik me niet voorstellen hoe een grote rol het centrum zou gaan spelen in de ontwikkeling van mijn kleinzoon en van andere kinderen. Nu weet ik dat mijn droom voor Nurlan zeker uit zal komen.”

Het Centrum is onlangs geopend. Er zijn nog steeds een groot aantal problemen die moeten worden opgelost. Maar het belangrijkste is dat ouders beginnen te geloven in hun eigen kracht en dat ze er niet alleen voor staan. Ze hebben nog wel steeds de ondersteung van EveryChild nodig om een duurzaam en goed functionerend Kinderdagcentrum te laten voortbestaan.

Op de foto’s is de familie van Nurlan te zien. Achter de koe staat de grootmoeder, de man die Nurlan vast houdt is zijn oom, de vrouw is Nurlan’s stiefmoeder en haar zoontje (Nurlan’s stiefbroertje). Deze mensen leven samen in één huis.

De koe is 5 jaar oud en zal een kalf krijgen in juni 2008. Op dit moment geeft de koe 5-6 liter melk per dag. Dit wordt voor eigen consumptie gebruikt. Wanneer het kalf geboren is zal dit meer zijn en kan er melk verkocht worden.

Aanvullende foto’s

koe grietje

terug

In het begin kon ik me niet voorstellen hoe een grote rol het centrum zou gaan spelen in de ontwikkeling van mijn kleinzoon en van andere kinderen. Nu weet ik dat mijn droom voor Nurlan zeker uit zal komen.