Deze moeder is erg blij met de koe die is geschonken door een weldoener uit Nederland

Geef een
KOE cadeau

en help een gezin met een
gehandicapt kindje
in Kyrgyzstan.

091. koe Jeremy*

  • geschonken aan: Nazgul, een meisje van 17 jaar
  • dochter van:  Kulanda Eshalieva
  • plaats:  Akjar village, Talas rayon, Kyrgyzstan
  • datum schenking koe: maart 2010
  • donateurs: Hans en Anne Trapman.

Nazgul

Koe Jeremy met Nazgul en haar moeder
Koe Jeremy is geschonken aan Nazgul. Zij is 17 jaar oud en heeft een verstandelijke beperking en epilepsie. Ze woont met haar moeder in het dorp Akjar. Haar vader is twee jaar geleden overleden aan een maagzweer.

Moeder Kulanda Eshalieva heeft vier kinderen: een zoon en drie dochters. Haar zoon is getrouwd en woont samen met zijn vrouw bij hen in huis. De twee oudste zussen zijn ook getrouwd en zij wonen in dorpen in de buurt.

Nazgul is een kwetsbaar meisje. Ze gaat naar school en volgt inclusief onderwijs.

Het gezin is erg arm. De enige bron van inkomsten is het verbouwen en verkopen van planten in het seizoen. De moeder brent Nazgul elk jaar naar  Bishkek voor medische zorg.

Het gezin ontving behalve koe Jeremy ook een separator waarmee boter en kaas gemaakt kan worden. Daarnaast ontvingen ze 15 balen hooi om de winter mee door te komen.

Koe Jeremy is een zwarte koe van 4 jaar oud. Ze heeft inmiddels een kalfje gekregen dat aan een ander gezin is geschonken.

Aanvullende foto’s van koe Jeremy:

Koe Jeremy met Nazgul

Nazgul en haar moeder en de separator

Nazgul

De moeder van Nazgul met de separator

Kalf

Het kalfje is op 26 augustus 2011 geschonken aan (naamgenoten van de gever) Nazgul, een meisje van 17 met een visuele beperking.

terug

Nazgul is 17 jaar. Ze heeft een verstandelijke beperking en epilepsie.