Deze moeder is erg blij met de koe die is geschonken door een weldoener uit Nederland

Geef een
KOE cadeau

en help een gezin met een
gehandicapt kindje
in Kyrgyzstan.

031. koe Klara*

  • geschonken aan: Mariam, een meisje van 8 jaar
  • plaats: Bakai-Ata village, Kyrgyzstan
  • datum schenking koe: juni 2008
  • donateurs: Philadelphia Apeldoorn

Mariam

koe klara
Koe Klara is geschonken aan Mariam, een meisje van 8 jaar oud, en haar familie. Het gezin woont in Bakai-Ata village.
Er zijn nog 2 andere kinderen in het gezin, Mariam is de jongste. Mariam is gehandicapt geworden na de complicaties van een hersenvliesontsteking (meningoencephalitis).

Mariam kan niet lopen, ze is achter in taal. Beide ouders hebben geen werk en ze moeten leven van wat ze op hun eigen stukje grond verbouwen. De familie is erg kwetsbaar, hun huis is in slecht staat.

Het kalf van koe Klara is in september 2009 geschonken aan
Temirlan en Buzurman.

Aanvullende foto’s:

koe klara

koe klara

koe klara

terug

Mariam is verlamd geraakt na een hersenvlies-ontsteking. Ze heeft ook een verbale achterstand.