Deze moeder is erg blij met de koe die is geschonken door een weldoener uit Nederland

Geef een
KOE cadeau

en help een gezin met een
gehandicapt kindje
in Kyrgyzstan.

017. koe Loesje

  • geschonken aan: Saadat, een meisje van 12 jaar
  • plaats: Kok-Oiy village, Kyrgyzstan
  • datum schenking koe: 5 oktober 2007
  • donateur: Chris

koe loesje
Koe Loesje is geschonken aan Sadaat en haar familie in Kok-Oiy village. De originele naam van Saadat is Nurdin kyzy Ak-Sedep. Saadat is een meisje van 12 jaar.  Ze is het tweede kind in het gezin. Vanaf haar geboorte heeft ze een beperking, namelijk het Down Syndroom.

Saadat woont met haar moeder, vader en twee broers. Haar familie is arm, de moeder is thuis met de nieuwe baby. De vader werkt op het veld en heeft af en toe tidelijke baantjes. Sadaat moest thuis blijven met haar moeder die niet kon werken omdat ze voor haar dochter moest zorgen. Saadat is nooit naar school of de kleuterschool gegaan.

Een paar jaar geleden ging ze naar een centrum dat werd ondersteund door een internationale organisatie. Dat vond ze erg leuk maar helaas moest het centrum al snel zijn deuren sluiten. En weer moest Saadat thuis blijven.

Kinderen uit de buurt willen niet met haar spelen en weten niet hoe ze contact met haar kunnen maken, en zodoende bleef Sadaat de hele tijd binnenshuis.

Op dit moment gaat Sadaat naar het Kinderdagcentrumn in Kok-Oiy, dat eerder dit jaar (begin 2007) werd geopend in het dorp waar Sadaat woont. Het centrum is geopend op initiatief van ouders met een kind met een beperking en EveyChild. Saadat’s moeder heeft, samen met andere ouders, een actieve bijdrage geleverd aan de realisatie van het centrum.

Voor het eerst heeft Sadaat de mogelijkheid om met andere kinderen te spelen en dingen te leren. En omdat het centrum ook bezocht wordt door andere kinderen zonder beperkinf ontwikkelt ze nieuwe vaardigheden. De moeder van Sadaat vertelde dat haar spraak en haar fysieke en emotionele vaardigheden verbeterd zijn.

Het centrum is dicht bij haar huis, ze loopt er elke dag naar toe en ook daardoor is ze sterker geworden. Ze vindt het leuk om te dansles te volgen in het centrum net als andere kinderen met dezelfde diagnose.

Onlangs heeft haar familie een koe ontvangen van een donateur uit Nederland, waardoor haar voeding zal verbeteren.

Het personeel van het centrum krijgt regelmatig professionele training van EveryChild. Het centrum werd ook bezocht door een logopedist die was getraind in Bishkek eveneens i.s.m. EveryChild. Hij leert Sadaat om woorden en geluiden juist uit te spreken.

Aanvullende foto’s

koe loesje

koe loesje

koe loesje

terug

Sadaat danst tijdens festivals en vieringen en ze geeft ouders van andere kinderen met een beperking hoop op verbetering van het leven van hun eigen kind.