Deze moeder is erg blij met de koe die is geschonken door een weldoener uit Nederland

Geef een
KOE cadeau

en help een gezin met een
gehandicapt kindje
in Kyrgyzstan.

004. koe Max*

  • geschonken aan: Kinderdagcentrum in Ak-Dobo
  • plaats: Ak Dobo village, Kyrgyzstan
  • datum schenking koe: juni 2005
  • donateur: Edith

koe max

Koe Max is geschonken aan het Kinderdagcentrum in Ak-Dobo.

Ze heeft een kalf gekregen dat Pepijn 2 is genoemd.

De familie op de foto zorgt voor de koe en haar kalf.

Aanvullende foto’s

koe max

Kalf Pepijn 2

kalf pepijn 2

kalf pepijn 2

terug