Deze moeder is erg blij met de koe die is geschonken door een weldoener uit Nederland

Geef een
KOE cadeau

en help een gezin met een
gehandicapt kindje
in Kyrgyzstan.

039. koe Naomi

  • geschonken aan het kinderdagcentrum Kok-Oiy
  • plaats: Kok-Oiy village, Kyrgyzstan
  • datum schenking koe: december 2008
  • donateur: Noaber Foundation

koe naomi

Door het initiatief van ouders van kinderen met een beperking en de ondersteuning van lokale autoriteiten en EveryChild werd op 14 juni 2006 het “Beknur” Kinderdagcentrum geopend in Kok-Oiy village in de provincie Talas.

In dit dorp is dit de enige plaats waar kinderen met een beperking terecht kunne voor verschillende vormen van revalidatie.  Op dit moment bezoeken 18 kinderen het centrum, 11 jongens en 7 meisjes. Twaalf kinderen daarvan hebben een beperking. Dat kan zijn epilepsy, polio, Syndroom van Down, ernstige verstandelijke beperking of scheelzien (squint).

In december 2008 heeft het centrum 3 koeien die zijn geschonken via onze stichting.

Koe Naomi is zwart met wit, ze heeft een kalf en is 5 jaar oud.
Ze geeft 7 liter melk per dag.

Aanvullende foto’s

 

koe naomi

terug

 

Koe Naomi is de derde koe dat het Kinderdagcentrum via ons heeft ontvangen.