Deze moeder is erg blij met de koe die is geschonken door een weldoener uit Nederland

Geef een
KOE cadeau

en help een gezin met een
gehandicapt kindje
in Kyrgyzstan.

205. ZHG. koe Polina

  • geschonken aan: Adilet, een jongen van 11 jaar
  • dochter van:¬†Kendhebaeva Kanykei (31) en Asylbekov Nurmadil (36)
  • plaats: village Chong, Karabuura regio, Kyrgyzstan
  • datum schenking koe: 9 juni 2012
  • donateur:¬†Stichting Overal (Nijmegen)

Adilet

Koe Polina met Adilet en zijn familie

Koe Polina is geschonken aan Adilet, een jongen van 11 jaar. Hij woont met zijn familie in het dorp Chong in de regio Karabuura. Adilet heeft een broer en drie zusjes. Ze wonen in het huis van zijn grootouders. Hij heeft kanker waarvoor hij dagelijks chemotherapie krijgt. Daardoor kan hij niet lang in de zon kan zijn.

Door zijn ziekte gaat Adilet nu niet naar school maar de ouders van Adilet onderwijzen hem thuis zodat hij niet achter raakt met zijn schoolwerk.

Adilet is niet gehandicapt maar wel ernstig ziek. Hij kan gewoon lopen en gewoon praten en heeft een normale intelligentie. Hij houdt van tekenen en kijkt graag naar historische en informatieve films.
De medische zorg voor Adilet is erg duur. Hij moet voor medische zorg regelmatig naar Bishkek. De ouders hebben geen auto, ze moeten dus een busje regelen.

De ouders van Adilet verbouwen bonen en aardappelen en proberen die op de lokale markt te verkopen. Ze zijn een van de twee eerste Zelf Hulp Groepen. Dat betekent dat over drie jaar (juni 2015) koe Polina aan een ander gezin zal worden geschonken. De ouders van Adilet moeten dan zoveel hebben gespaard dat ze zelfstandig verder kunnen.

Koe Polina is een zwarte koe met witte vlekken. Ze heeft een kalf.

Aanvullende foto’s

Adilet met zijn zusje en een kalfje van koe PolinaAdilet en koe Polina

Adilet in het ziekenhuis

Adilet met het kalfje van koe Polina

Koe Polina

Ondertekenen van het contract

terug

Dit gezin is aangesloten bij een van Zelf Hulp Groepen. Dat betekent dat over drie jaar (juni 2015) koe Polina aan een ander gezin zal worden geschonken. De ouders van Adilet moeten dan zoveel hebben gespaard dat ze zelfstandig verder kunnen.