Deze moeder is erg blij met de koe die is geschonken door een weldoener uit Nederland

Geef een
KOE cadeau

en help een gezin met een
gehandicapt kindje
in Kyrgyzstan.

037. koe Sarah*

  • geschonken aan: Kinderdagcentrum Aitenir
  • plaats: Bakiyan village, Kyrgyzstan
  • datum schenking koe: december 2008
  • donateur: Noaber Foundation

koe sarah
Koe Sarah is geschonken aan het Kinderdagcentrum “Aitenir” in het dorp Bakiyan. Dit dorp ligt in de Karabuura Region in de provincie Talas.

Het centrum is op 1 juni 2008 geopend. Bij de oprichting zijn ouders van kinderen met een beperking betrokken geweest, geholpen door lokale autoriteiten en EveryChild.  In het centrum worden dagelijks 17 kinderen met een verstandelijke of lichamelijke beperking opgevangen. Het gaat om 8 jongens en 9 meisjes in de leeftijd van 4 tot 15 jaar oud. De beperkingen die zij hebben vaieren van epilepsy, cerebraal parese, Down Syndroom, verstandelijke beperking, hartklachten en doofstomheid.

Het centrum is de enige plek waar kinderen met een beperking terecht kunnen om verschillende soorten behandelingen te krijgen.
Het totaal aantal koeien dat dit centrum via ons heeft ontvangen is drie.

Koe Sarah is bruin met een witte vlek op de kop en witte achterpoten. Ze heeft een kalf. Ze is 6 jaar oud en heeft 4 maal eerder gekalfd. Ze geeft 9 liter melk per dag.

Aanvullende foto’s:

koe sarah

terug

Het Kinderdagcentrum heeft drie koeien via onze stichting ontvangen.