Deze moeder is erg blij met de koe die is geschonken door een weldoener uit Nederland

Geef een
KOE cadeau

en help een gezin met een
gehandicapt kindje
in Kyrgyzstan.

Project coordinator

De Project coordinator is verantwoordelijk voor de selectie van de gezinnen die in aanmerking kunnen komen voor de donatie van een koe. Het gezin moet aan een aantal voorwaarden voldoen.
Samen met het gezin schaft zij de koe aan. Meestal bij een betrouwbare boer in de gemeenschap bij wie eerder koeien zijn gekocht.
Soms op een markt in de omgeving.
De Project coordinator blijft het gezin volgen en monitort met name de ontwikkeling van het gehandicapte kind in het gezin. Het is de bedoeling dat na het ontvangen van de koe het welzijn van het kind verbetert.
De Project coordinator onderhoudt het contact met onze stichting via email en correspondeert met ons in het Engels.

Het loon van de Project coordinator wordt niet betaald uit de opbrengsten van deze stichting maar door twee fondsen.