Deze moeder is erg blij met de koe die is geschonken door een weldoener uit Nederland

Geef een
KOE cadeau

en help een gezin met een
gehandicapt kindje
in Kyrgyzstan.

Samenwerkingspartner

Vanaf november 2009 werken we samen met de Kirgizische organisatie ‘Nur Bala’. daarvoor hebben we samen gewerkt met de bekende Engelse organisatie maar helaas  moest Every Child in 2009 wegens bezuinigingen ophoudenmet haar werkzaamheden in Kyrgyzstan.

Nur Bala is opgericht door Jyldyz Turdugulova. Jyldyz heeft tot 2009 het koeien project vanuit Every Child gecoördineert en de contacten met haar zijn altijd goed geweest. We hadden er dus het volste vertrouwen in dat de werkzaamheden voor onze stichting goed worden overgenomen. ‘Nur Bala’ heeft alle taken en werkzaamheden van Every Child in de regio Talas over genomen.
Daarvoor werkten we vanaf
februari 2008 samen met de Kirgizische afdeling van de NGO Every Child.
Every Child was sinds 1999 actief in Kyrgyzstan en heeft haar credits bewezen. Helaas besloot het hoofdkantoor in Engeland n.a.v. de kredietcrisis dat de werkzaamheden in Kyrgyzstan moesten stoppen.

Niet omdat de nood daar minder hoog zou zijn, maar omdat men keuzes moest maken.
De missie van zowel Nur Bala als Every Child is samenwerken met families, gemeenschappen en de overheid om de best mogelijke omgeving voor kinderen te creëren waarin het kind zich kan ontwikkelen tot zijn hoogst haalbare mogelijkheden. Every Child beschermt de rechten van het kind zoals die staan beschreven in de UN Kinderrechten.
De toekomstvisie van zowel Nur Bala als Every Child is een wereld waarin elk individueel kind het recht heeft om op te groeien in een veilige en stabieke familie, zonder armoede en uitbuiting. In alle projecten wereldwijd van Every Child wordt geprobeerd een duurzame positieve verandering te bewerkstelligen in de samenwerking met overheidsinstellingen en gemeenschappen.
Begin 2008 ondersteunde Every Child vier oudergroepen die de wens hadden geuit om een Kinderdagentrum te realiseren voor hun kinderen met een beperking in de provincie Talas in Kyrgyzstan. Op deze manier worden de kinderen overdag opgevangen en verzorgd door goed opgeleide professionals zodat de ouders kunnen werken en hun armoede gerelateerde problemen de baas kunnen worden. Door het oprichten van deze Kinderdagentra hoeven ouders hun kinderen niet in een internaat te plaatsen. Het kind kan de liefde van de ouders krijgen en tegelijkertijd de professionele ondersteuning die het nodig heeft.
Omdat de Kinderdagcentra ook bedoeld is voor kinderen zonder beperking vindt er interactie plaats tussen kinderen met en zonder beperking en hun beider ouders.

Alle projecten van Every Child zijn ‘community based’. Dit houdt in dat het initiatief vanuit de gemeenschap moet komen en dat ieder lid van de gemeenschap dat gebruik wil maken van de voorziening, op één of andere manier iets moet bijdragen aan het project. Ouders schenken hun tijd en energiebeschikbaar, overheidinstanties stellen geschikte gebouwen ter beschikking, leden van de gemeenschap doen klusjes in het gebouw, de tuin, etc. Nur Bala heeft deze doelstelling overgenomen.

Omdat bronnen van bestaan in Kyrgyzstan en met name in de provincie Talas minimaal zijn is het voor ouders belangrijk om alles wat beschikbaar is te combineren.

De ouders van Talas hebben in februari 2008 Every Child gevraagd om zich aan te bieden als samenwerkingspartner van ons koeienproject en vanaf het begin van de samenwerking was er dus commitment vanuit de hele gemeenschap. Dat Nur Bala deze ondersteuning over zou nemen was een logische en waardevolle stap.