Deze moeder is erg blij met de koe die is geschonken door een weldoener uit Nederland

Geef een
KOE cadeau

en help een gezin met een
gehandicapt kindje
in Kyrgyzstan.

Selectie criteria

1. Er moet een kind (van 0 – 18) jaar in het gezin aanwezig zijn dat één of meerdere beperkingen heeft.

2.
Het gezin mag nog geen koe of ander vee hebben.

3. Het gezin moet in een kwetsbare situatie verkeren en arm zijn.

4. Gezinnen met alleenstaande ouders (meestal de moeder) krijgen voorang.

Als er wel een vader aanwezig is dan moet er een acceptabele verklaring zijn voor het feit dat hij geen werk heeft of waarom het gezin de koe nodig heeft.

5. Er mogen geen alcohol problemen binnen de familie voor komen.

6. De familie moet in staat zijn om voor de koe te zorgen. Voer, onderdak, en indien nodig de zorg van een dierenarts zijn voor eigen rekening.

7. De familie moet het belang zien van de voordelen op lange termijn en de koe niet gebruiken voor een korte termijn oplossing (dat wil zeggen het doden voor voedsel).

8. Er wordt voorrang gegeven aan gezinnen waarin meerdere kinderen aanwezig zijn.

9. Dag Opvang Centra waarin meerdere kinderen met een beperking door de eigen gemeenschap worden opgevangen komen ook in aanmerking voor een of meerdere koeien.

Wanneer een gezin een koe ontvangt dan heeft dat meestal niet alleen effect op het gehandicapte kind.

De levenstandaard van een hele familie kan er door verbeteren.