Deze moeder is erg blij met de koe die is geschonken door een weldoener uit Nederland

Geef een
KOE cadeau

en help een gezin met een
gehandicapt kindje
in Kyrgyzstan.

Verduurzaming

Verduurzaming d.m.v. ‘Zelf Hulp Groepen’

Op 11-11-11 bereikten we met Geefeenkoe een belangrijke mijlpaal. In aanwezigheid van het voltallige bestuur tekenden twee gulle sponsoren een sponsorcontract voor 5 jaar. Van dit bedrag zal een nieuwe projectassistent worden aangesteld. In februari 2012 is, na een eerlijke sollicitatie procedure, een tweede projectassistente aangesteld: Nurgiza.

Het zal haar taak zijn om het koeienproject te verduurzamen. Dat betekent dat er in Kyrgyzstan eigen financiering gevonden moet worden zodat het project binnen 5 jaar self-supporting moet zijn.

Het plan, dat in samenwerking met onze partner Nur Bala bedacht is, is als volgt:

* Een aantal gezinnen dat een koe ontvangt en daartoe in staat is zal worden verenigd in een zogenaamde self-supporting groep. Daarbij zullen steeds drie gezinnen samenwerken.

* Die gezinnen krijgen in 3 koeien in bruikleen.

De koeien blijven eigendom van Nur Bala.

* Per jaar betaalt men 12 % van de waarde van de koeien aan Nur Bala. Dit geld verdient men bijvoorbeeld met de verkoop van zuivel en kalfjes of vilten producten (alles eigendom van de Zelf Hulp Groep).

* Na drie jaren gaan de koeien door naar een nieuwe groep. De eerste groep heeft nu voldoende bestaansmiddelen opgebouwd om zelfstandig verder te kunnen gaan en zelf eventueel een nieuwe koe te kopen.

* Per groep van 3 gezinnen komt er per jaar 12 % van € 1.800 = € 270 binnen bij Nur Bala. De twee projectassistenten kosten € 7.000 per jaar. Over 5 jaren zouden er dus  26 self-supporting groepen moeten zijn. Dat zijn 78 koeien.

Pilot

In het eerste jaar zal een pilot worden gedraaid met een aantal goed geselecteerde gezinnen zodat het een en ander kan worden ‘bijgeschaafd’. Natuurlijk is er goede ondersteuning van de gezinnen nodig zodat zij na 3 jaar zelfstandig kunnen zijn.

Ook wordt er een plan bedacht voor als een koe tijdens het project overlijdt. Maar meestal wordt een koe in Kyrgyzstan ongeveer 8 a 10 jaar oud.

* Naast deze Zelf Hulp Groepen die de kosten voor de twee projectassistenten moeten gaan opbrengen blijft ook het doneren van koeien aan gezinnen die niet aan deze groepen mee kunnen doen bestaan. Dit zijn gezinnen aan de onderkant van de sociale ladder en met een complexe problematiek.

Verslag Hans Trapman

Vanaf 20 april 2012 zijn de eerste Zelf Hulp Groepen opgericht.

In de zomer van 2012 is onze penningmeester Hans Trapman aanwezig geweest bij de overdracht van de koeien van deze Zelf Hulp Groepen.

Het streven is dat over 5 jaar (in 2017) de salariskosten van de 2 projectassistenten door Nur Bala zelf bekostigd kunnen worden.