Deze moeder is erg blij met de koe die is geschonken door een weldoener uit Nederland

Geef een
KOE cadeau

en help een gezin met een
gehandicapt kindje
in Kyrgyzstan.

Werkwijze

Het duurt ongeveer drie maanden vanaf het moment dat wij het geld hebben ontvangen totdat de gegevens van de desbetreffende koe en het gezin op deze site vermeld staan.
Zodra bij onze penningmeester een bedrag van € 750,- is gestort of (door kleine donateurs) bij elkaar gespaard is wordt contact gezocht met de project coordinator in Kyrgyzstan.
De project coordinator heeft een lijst met namen van gezinnen die in aanmerking komen voor een koe. Deze gezinnen voldoen aan de selectie criteria. Ze wonen in kleine dorpjes in het bergachtige gebied in de provincie Talas.
Nur Bala stelt aan ons een gezin voor dat in aanmerking komt voor de koe (of meerdere gezinnen indien er meerdere koeien bij elkaar gespaard zijn).
Na goedkeuring van onze kant zal onze penningmeester het bedrag van één of meerdere koeien over maken. Omdat de overmaak kosten per transactie

€ 35,- bedragen worden bedragen steeds aan het eind van de maand in één keer overgemaakt naar Nur Bala in Kyrgyzstan.
De project coordinator zal indien mogelijk samen met (één van) de ouders van het gehandicapte kind de koe aanschaffen. Het gezin heeft inspraak in welke koe gekocht wordt.
Meestal wordt geprobeerd een drachtige koe te kopen, maar in elk geval een koe die veel melk geeft. De melk wordt in eerste instantie voor eigen consumptie gebruikt zodat het kind beter gevoed wordt. Melk dat overblijft mag verkocht worden aan bewoners van de gemeenschap. Dus des te meer melk een koe geeft, des te waardevoler is zij.
Er wordt voor transport van de koe gezorgd zodat deze veilig bij het huis van het gezin aankomt. De meeste gezinnen hebben geen eigen vervoersmiddel en zijn in de bergen afhankelijk van anderen. In de wintermaanden wordt ook voor voldoende hooi gezorgd.
Elk gezin met een alleenstaande ouder ontvangt bij de koe ook een zogenaamde separator. Hiermee kan van de melk boter en yoghurt worden gemaakt dat eventueel door het gezin kan worden verkocht.
Het ontvangende gezin kiest op de lokale markt zelf eerst een geschikte koe uit. Bij voorkeur wordt de koe aangeschaft bij een betrouwbare boer uit de gemeenschap. Deze boer heeft er belang bij om een goede gezonde koe te verkopen die veel melk geeft omdat Nur Bala dan een volgende keer weer bij hem terug komt.

De koe wordt onderzocht door een dierenarts en alleen aangeschaft wanneer het gezond wordt verklaard. Deze kosten worden ook door Geefeenkoe betaald.
De project coordinator maakt foto’s van de koe en het gezin en stuurt die aan ons op. Ze probeert in een verslag iets over het gezin te vertellen en legt
aan ons uit hoe de levensstandaard van het gehandicapte kind zal verbeteren wanneer er een koe in het gezin zal komen.
Vervolgens wordt het door ons in het Nederlands vertaald en alle ontvangen gegevens en bijbehorende foto’s online gezet. Tenslotte wordt de donateur op de hoogte gebracht en ontvangt hij of zij het verslag met bijbehorende foto’s.
De project coordinator vraagt ons altijd om een passende naam voor de koe.

Wanneer het totale bedrag van € 750,- door een donateur is geschonken of in naam van een groep, dan mogen zij de naam bedenken. Is het bedrag door diverse verschillende donateuren bij elkaar gespaard dan bedenken wij er een naam voor. Wie mee wil denken om een passende naam te bedenken kan mee doen aan de discussie over koeienamen in het Weblog.
Met de ouders of verzorgers van het gehandicapte kind wordt een contract ondertekend om te waarborgen dat er goed voor de koe gezorgd zal gaan worden.
De koe blijft eigendom van onze stichting totdat het gekalfd heeft.

Een ander gezin heeft recht op het eerste ongeboren kalf. Dat gezin zal er op toe zien dat de koe goed verzorgd wordt, in elk geval totdat het kalf geboren wordt.
Elk volgende kalf mag het gezin zelf houden.
De draagtijd van een koe is 9 maanden. Het kalfje wordt aan een ander gezin geschonken an ongeveer 6 maanden. Dat betekent dat er ruim een jaar kan zitten tussen de tijd dat de koe aan een gezin is geschonken en het kalfje aan een ander gezin is geschonken.
Het komt voor dat het mis gaat gedurende de dracht of de bevalling van de koe. De project assistente ziet er op toe dat de koe, indien mogelijk, dan weer zo snel mogelijk bevrucht wordt zodat nog steeds een eerstvolgend geboren kalf aan een ander gezin wordt geschonken. Maar hieronder kan er dus een langere periode zitten tussen schenking van de koe en het kalf.
De project coordinator blijft het gezin monitoren en ziet er op toe dat ook nadat het koe gekalfd heeft er goed voor de koe wordt vezorgd, in de eerste 3 a 4 maanden in elk geval elke maand. Er wordt op toegezien dat er goed voor de koe wordt gezorgd en dat de levensstandaard van het gehandicapte kind verbetert. De projectassistente bezoekt het gebied en de verschillende dorpjes regelmatig om de gezinnen te bezoeken die een koe hebben ontvangen en om andere gezinnen te leren kennen die wellicht in de toekomst in aanmerking komen voor een koe.
Wanneer de koe door ouderdom overlijdt nadat het een tweede kalf heeft geschonken dan heeft het gezin waarborg voor continuering omdat het deze en alle volgende kalveren mag houden.

Overlijdt de koe voordat een tweede kalf geboren is en dit is niet te wijten aan slechte verzorging van de koe dan komt het gezin weer op de wachtlijst van Nur Bala en weer in aanmerking voor donatie van een nieuwe koe.
De project coordinator organiseert regelmatig trainingen en consults door een dierenarts zodat de gezinnen beter voor hun koe kunnen zorgen.
Donateurs van een volledige koe, bestuursleden van Geefeenkoe en stafleden van Nur Bala hebben altijd het recht om het gezin te bezoeken waarin de koe geplaatst is. Dit bezoek moet natuurlijk wel in overleg met ons worden gepland zodat het gezin in Kyrgyzstan op het bezoek is voorbereid. Wij zijn echter geen reisorganisatie dus de verantwoordelijkheid voor de organisatie van de reis ligt in eigen handen.

Daarbij kunnen we de betrouwbare organisatie CBT (community based tourism) aanbevelen.

Ondanks dat de gezinnen erg arm zijn is het in de afgelopen jaren nog niet voorgekomen dat het gezin de geschonken koe heeft geslacht.
Men heeft zelf ervaren of bij andere gezinnen gezien dat de levensstandaard van hun kind en de hele familie verbetert nadat de koe in hun midden is gekomen.