Deze moeder is erg blij met de koe die is geschonken door een weldoener uit Nederland

Geef een
KOE cadeau

en help een gezin met een
gehandicapt kindje
in Kyrgyzstan.

Onze Doelstelling

Onze stichting wil de levensstandaard van kinderen met een beperking in Kyrgyzstan verhogen. Dit doen we door het onder strikte voorwaarden schenken van een melkkoe aan met zorg geselecteerde gezinnen.

Het geld dat nodig is voor het kopen van de koeien brengen we door middel van diverse acties bijeen. Daarbij worden we geholpen door bekenden en onbekenden door heel Nederland. In de statuten van onze stichting staat het als volgt beschreven:

Sichting Geefeenkoe.nl heeft ten doel:

  1. het bevorderen van leefomstandigheden van mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking in Centraal Azië
  2. het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het verstrekken van melkkoeien aan de doelgroep waarmee de verkrijger onder meer aan economisch verkeer kan deelnemen.

Wil(t) u/jij meehelpen? Dat kan!

Er zijn nog veel gezinnen die hulp kunnen gebruiken.

Neem contact met ons op om te horen hoe ook jij/u een (deel van een) koe bij elkaar kunt sparen.

Een ‘hele’ koe kost € 750,-