Deze moeder is erg blij met de koe die is geschonken door een weldoener uit Nederland

Geef een
KOE cadeau

en help een gezin met een
gehandicapt kindje
in Kyrgyzstan.

Geld nalaten

Geld nalaten, de voordelen

Sinds 2010 heeft onze Stichting de ANBI status. Deze ANBI status brengt een aantal fiscale voordelen met zich mee voor zowel u als donateur als voor ons als stichting.
Voor u als gever heeft deze status als voordeel dat schenkingen fiscaal aftrekbaar zijn. Voor ons als Stichting Geefeenkoe betekent dit dat wij vrijgesteld zijn van het betalen van erf- en schenkbelasting. Uw nagelaten geld kan hierdoor in zijn totaliteit gebruikt worden voor de aankoop van koeien voor gezinnen met een gehandicapt kind in Kyrgyzstan.

Het geld dat wij ontvangen  uit een nalatenschap gebruiken we – net als alle andere inkomsten – voor de aankoop van koeien.  Het nalaten van geld aan onze stichting biedt ons aan de ene kant de mogelijkheid om meer gezinnen te helpen en aan de andere kant kunnen wij daardoor de continuering van onze activiteiten ook voor de toekomst garanderen.

Nalaten, hoe doet u dat?

U kunt Stichting Geefeenkoe iets nalaten door onze stichting op te nemen in uw testament via uw notaris. Dat kan op verschillende manieren.
U kunt ons bijvoorbeeld het volgende nalaten:


een legaat in de vorm van een bepaald bedrag

– een percentage van de erfenis

– onroerend goed


of een kostbaar sieraad.
Voor het opnemen van Stichting Geefeenkoe in uw testament volgt hier de juiste tenaamstelling:

stichting Geefeenkoe.nl
Vlasakker 57
7582 AT Losser

Fonds op Naam

U kunt als bedrijf of particulier ook kiezen voor het opzetten van een Fonds op Naam. Dit kan al bij leven opgericht worden of na uw dood via uw testament. Bij overlijden stelt u (een deel van) uw nalatenschap ter beschikking van dit fonds. U bepaalt zelf de doelstelling van het fonds en hoeveel geld uw fonds per jaar aan welk project schenkt. Op deze manier kunt u ieder jaar een wezenlijke bijdrage leveren aan de aankoop van koeien voor gezinnen met een gehandicapt kind.

Meer informatie

Voor meer informatie verwijzen wij u naar uw eigen notaris, de belastingdienst (www.belastingdienst.nl) en de website over ANBI (www.anbi.nl).

Het bankrekeningnummer van onze stichting is:

IBAN “NL84TRIO 0786851759”

t.n.v. stichting Geefeenkoe.nl
Vlasakker 57
7582 AT Losser