Deze moeder is erg blij met de koe die is geschonken door een weldoener uit Nederland

Geef een
KOE cadeau

en help een gezin met een
gehandicapt kindje
in Kyrgyzstan.

Periodieke schenking

Het is als particulier mogelijk om een periodieke schenking te doen.

De afspraak daarvan kan bij een notaris worden vastgelegd.
Men kan bijvoorbeeld kiezen voor een jaarlijkse schenking van twee koeien, dwz  € 1500,- . En dit vijf jaar lang laten plaatsvinden.

De schenking kan in veel gevallen bij de belasting worden afgetrokken.
In dit Voorbeeld Periodieke Schenking 2011 ziet u een voorbeeld van een acte die door notaris Pieltjes te Nunspeet is opgesteld voor één van onze periodieke schenkers.

NB. omdat wij geen eigen vermogen hebben en onze inkomsten volledig ten goede komen aan koeien vragen we u om de kosten van de notaris voor het opstellen van de acte zelf te betalen.

Het bankrekeningnummer van onze stichting is:

IBAN “NL84TRIO 0786851759”

t.n.v. stichting Geefeenkoe.nl
Vlasakker 57
7582 AT Losser