Deze moeder is erg blij met de koe die is geschonken door een weldoener uit Nederland

Geef een
KOE cadeau

en help een gezin met een
gehandicapt kindje
in Kyrgyzstan.

Nieuwe koeienprijs

Mensen die onze website vaker bezoeken hebben vast wel gezien dat onze koeienprijs in 2010 verhoogd is van € 600,- naar € 750,-.
Helaas zijn we genoodzaakt dit te doen vanwege verschillende oorzaken:
Sinds de onlusten in Kyrgyzstan van begin 2010 is de inflatie in dat land flink gestegen. Vele producten zijn duurder geworden. Zo ook de prijs van koeien.
Door toenenemede droogte en een veranderend klimaat stijgen de voedsel en grondstofprijzen in de hele wereld.
Door de zogenaamde eurocrisis staat de euro t.o.v de lokale munteinheid zwak. Met hetzélfde aantal euro´s kunnen we minder kopen.
Een buurland van Kyrgyzstan is Kazachstan. Daar wordt olie gevonden. Er heerst daar méér welvaart. Dat zet de prijzen in Kyrgyzstan onder opwaartse druk.
De koeienprijs in Kyrgyzstan is de laatste maanden steeds geleidelijk gestegen. We hebben het prijsverschil tussen wat donateurs hebben gestort en wat een koe moest kosten steeds zelf opgelost. Onder andere doordat bestuursleden zelf geld bij hebben gestort.
We hoopten dat de prijs na de eerste schommelingen weer langzaam zou gaan dalen maar helaas is dat dus niet het geval.
Omdat we het verschil niet langer zelf kunnen opbrengen waren we dus genoodzaakt om de prijs te verhogen. We hebben de prijs iets ruimer genomen zodat we de komende tijd weer een reeële koeinprijs hanteren.

Mocht een koe toch goedkoper zijn dat € 750,- dan gaat het resterende geld in de ‘verzamelkoeienpot’.

In oktober 2012 waren we helaas genoodzaakt om de koeienprijs te verhogen naar de meer realistische prijs van € 750,- Daarna is de prijs stabiel gebleven.