Deze moeder is erg blij met de koe die is geschonken door een weldoener uit Nederland

Geef een
KOE cadeau

en help een gezin met een
gehandicapt kindje
in Kyrgyzstan.

Informatie avond

Informatie avond

De locatie en datum van de informatie avond zal later bekend orden gemaakt.