Deze moeder is erg blij met de koe die is geschonken door een weldoener uit Nederland

Geef een
KOE cadeau

en help een gezin met een
gehandicapt kindje
in Kyrgyzstan.

Flora en fauna

Flora

Kyrgyzstan heeft een groot aantal verschillende soorten leefgebieden. De meest voorkomende ecosystemen zijn de berggebieden en hoogvlakten, welke weer afwisselen tussen alpine gebieden, toendra’s en gletsjers. De wat lager gelegen gebieden bieden een verscheidenheid aan bosgebieden, waaronder in het zuiden de zeldzame walnoot- en pistachebossen.
Het gevolg van deze diversiteit is dat er vele verschillende soorten planten en dieren leven. Ongeveer 400 soorten van de uitgebreide botanische rijkdom van het land komen uitsluitend in Kyrgyzstan voor, waaronder enkele inheemse tulpsoorten en verscheidene bolvormige zoals anemonen, en krokussen. De bossen in het zuiden van het land bieden een groot aantal wilde varianten van fruit- en notenbomen, zoals de walnoot, pistachenoot, amandel, appels, peren, kers en de granaatappel.

Edelweiss

Een kenmerk van een berglandschap is de alpiene begroeiing die het land rijk is. Wanneer men de binnenlanden intrekt en over de hoogtevlakten in het Tien Shan gebergte reist is het bijna onmogelijk om de overal aanwezige edelweiss niet te vertrappen.

Fauna

De fauna van Kyrgyzstan is erg uitbundig, er leven meer dan 300 soorten vogels, 80 soorten zoogdieren, ongeveer 30 soorten reptielen en amfibieën en er komen zelfs meer dan 10000 verschillende soorten insecten voor.
Op de droge open steppelanden komen gazellen, de grote trap en de steppevos nog veel voor. Verder zijn er overal veel eekhoorns te zien, waaronder de Europese rode eekhoorn. In de bergen komen wilde geiten en steenbokken voor en tevens het zeer zeldzame Marco polo schaap, te herkennen aan z’n mooie gerolde hoorns. Slecht een enkeling zal een glimp kunnen opvangen van de zeldzame sneeuwluipaard die nog steeds voorkomt in de hoge, wit besneeuwde pieken van de Tien Shan. Een van de meest voorkomende dieren in de bergen is de marmot, een middelgroot knaagdier en verder is de kans aanwezig om een das te zien.
Vroeger zwierven in dit gebied veel tijgers en cheeta’s rond maar deze zijn al een lange tijd uitgestorven. De enige grote kattensoort is de al eerder beschreven sneeuwluipaard, ondanks het feit dat ongeveer 60% van de totale nog levende sneeuwluipaard populatie in Kyrgyzstan voorkomt is de kans er een te zien bijna nihil. Het dier is zo zeldzaam dat het slechts gaat om ongeveer 450 individuen in dit uitgestrekte berggebied. Verder leven er nog wolven en bruine beren in de Tien Shan en de steeds minder voorkomende Aziatische wilde hond. In het zuidwesten in de Alay vallei zijn ook nog populaties te vinden van de Europese otter.

Het vogelrijk is erg groot. Er zijn verschillende soorten roofvogels die de horizon in de Tien Shan sieren, met inbegrip van gieren en adelaars. Verder komen er een breed scala aan hoppen, gorzen, tapuiten, leeuweriken en hoenders in Kyrgyzstan voor.