Deze moeder is erg blij met de koe die is geschonken door een weldoener uit Nederland

Geef een
KOE cadeau

en help een gezin met een
gehandicapt kindje
in Kyrgyzstan.

Doelgroep

  • Kinderen met een beperking in de leeftijd van 0 – 18 jaar in de 4 pilot gemeenschappen in de provincie Talas in Kyrgyzstan;
  • Ouders van kinderen met een beperking in de 4 pilot gebieden in de provincie Talas in Kyrgyzstan;
  • Leiding en begeleiders van de Kinderdagcentra, medewerkers jeugdzorg, en andere specialisten in de provincie Talas in Kyrgyzstan.

moeder en dochter
Nur Bala hanteert als defenitie voor een beperking:
“Disability is the disadvantage and exclusion which arise as an outcome of the interactions between people who have impairments and the social environmental barriers they face due to the failure of society to take account of their rights and needs. There are following examples of impairment that are considered as disability: cerebral palsy, Down syndrome, consequence of meningoencephalitis, autism, epilepsy, moderate and severe mental delay, hydrocephalus, deaf-dumbness, blindness.

An impairment is a physical, mental or sensory characteristic or condition, which places limitations on an individual’s personal or social functioning in comparison with someone who does not have that characteristic or condition. ”

De 10 universele rechten van het kind:

– Alle kinderen van de wereld moeten behandeld worden, zoals dat staat in de verklaring van de Verenigde Naties.
– Alle kinderen moeten op kunnen groeien in vrolijkheid en gezelligheid.
– Alle kinderen moeten een naam krijgen. Ze hebben ook recht op een nationaliteit, een volk waar ze bij horen.
– Alle kinderen van de wereld moeten goed verzorgd worden. Ze hebben een huis nodig om te wonen, een plaats om te spelen en eten dat goed voor hen is. En als ze ziek zijn, moeten ze naar de dokter kunnen.

– Alle kinderen van de wereld, die zwak zijn of anders dan anderen, moeten extra goed verzorgd worden. Op school hebben ze bijzondere hulp nodig, om toch van alles te kunnen leren.

– Alle kinderen van de wereld hebben liefde nodig van de mensen die hun opvoeden.
– Kinderen moeten gratis naar school kunnen gaan en ze moeten de kans krijgen om de vakken te leren waar ze aanleg voor hebben.
– In tijd van nood en gevaar moeten kinderen zo vlug en zo goed mogelijk geholpen worden.
– Geen enkel kind mag werk doen, waardoor het veel te moe of zelfs te ziek wordt.
– Kinderen mogen nooit geplaagd worden omdat ze een andere huidskleur of godsdienst hebben.