Deze moeder is erg blij met de koe die is geschonken door een weldoener uit Nederland

Geef een
KOE cadeau

en help een gezin met een
gehandicapt kindje
in Kyrgyzstan.

Doelstelling

Algemene doelstelling: het bewerkstelliggen van het recht van kinderen met een beperking om op te groeien in de veilige en geborgen omgeving van de eigen familie in zijn of haar eigen gemeenschap in de provincie Talas in Kyrgyzstan.
Specifieke doelstelling: het ontwikkelen van een “community based” sociaal netwerk dat de levensstandaard en kansen van kinderen met een beperking en hun families vergroot als alternatief voor de bestaande internaten en weeshuizen. Dit doel kan o.a. bereikt worden door het opzetten van Kinderdagcentra waarbij ouderbetrokkenheid erg belangrijk is.
Nur Bala is sinds 2009 werkzaam in de provicie Talas. NB heeft het werk van Every Child overgenomen dat werkzaam was van 2002 – 2009 in deze provincie.

Nur Bala ontwikkelt activiteiten en opent instellingen die het welzijn van kinderen met een beperking en hun families ondersteunt en bevordert.

Nur Bala traint daarnaast maatschappelijk werkers en stelt microkredieten ter beschikking om armoede te verlichten.

Ieder mens heeft rechten. Ook kinderen. De Verenigde Naties vinden dat zo belangrijk dat ze zelfs een Internationale Dag van de Rechten van het kind hebben uitgeroepen.

Die dag is elk jaar op 20 november. Op deze dag vragen veel organisaties extra aandacht voor de rechten van het kind. Volgend jaar bestaat het VN-Kinderrechtenverdrag twintig jaar.

Er zijn heel veel kinderen op de wereld. Ruim twee miljard om precies te zijn. Kinderrechten gelden voor al die kinderen. Het maakt niet uit waar je bent geboren. Of je nu woont in India, Australiƫ, New York of in Maastricht.

Kinderrechten zijn er voor alle kinderen over de hele wereld.