Deze moeder is erg blij met de koe die is geschonken door een weldoener uit Nederland

Geef een
KOE cadeau

en help een gezin met een
gehandicapt kindje
in Kyrgyzstan.

Resultaten

  1. Kinderen met één of meerdere beperkingen en kinderen uit kwetsbare gezinnen krijgen kwalitatieve zorg in goed functionerende Kinderdagcentra waardoor ze integreren in de samenleving;
  2. Ouders van kinderen met een beperking vergroten hun mogelijkheden om op te komen voor hun eigen rechten en ze kunnen hun eigen inkomen verhogen door op een positieve ouderverantwoordelijke manier fondsen en sponsoren te werven;
  3. Kennisoverdracht van kinderrechten en acceptatie van kinderen met een beperking binnen de eigen gemeenschap van van de doelgroep;
  4. Lokale overheden onderste0unen “community based” instellingen die door de ouders zijn opgericht en vullen deze nu aan met ondersteuning aan gezinnen met kinderen met een beperking;
  5. Kinder participatie wordt gestimuleerd en kinderen met een beperking zijn in staat om hun behoeften en rechten kenbaar te maken bij lokale overheidsinstellingen.

Ieder mens heeft rechten. Ook kinderen. De Verenigde Naties vinden dat zo belangrijk dat ze zelfs een Internationale Dag van de Rechten van het kind hebben uitgeroepen.

Die dag is elk jaar op 20 november. Op deze dag vragen veel organisaties extra aandacht voor de rechten van het kind. Volgend jaar bestaat het VN-Kinderrechtenverdrag twintig jaar.

Er zijn heel veel kinderen op de wereld. Ruim twee miljard om precies te zijn. Kinderrechten gelden voor al die kinderen. Het maakt niet uit waar je bent geboren. Of je nu woont in India, Australië, New York of in Maastricht.

Kinderrechten zijn er voor alle kinderen over de hele wereld.