Deze moeder is erg blij met de koe die is geschonken door een weldoener uit Nederland

Geef een
KOE cadeau

en help een gezin met een
gehandicapt kindje
in Kyrgyzstan.

HOME

Dat een koe melk geeft, weten we allemaal.

Maar dat een koe bijdraagt aan de integratie van gehandicapte kinderen, dat is voor de meesten onder ons nieuw.

Een gezin met een gehandicapt kind heeft het zwaar in een
ontwikkelingsland als Kyrgyzstan.

Wanneer een moeder van zo’n gezin via onze stichting een koe krijgt, zijn haar gehandicapte kind en zij op vele manieren geholpen:

  • Omdat de melk van de koe vanuit huis wordt verkocht is er aanloop van dorpsbewoners. Daardoor komt de moeder met haar gezin uit haar isolement en kan zij in haar eigen levensonderhoud voorzien.
  • De moeder kan haar gehandicapte kind thuis (onder)houden.
  • In Kyrgyzstan worden gezinnen met een gehandicapt kind in de regel niet erg geaccepteerd door de plaatselijke bevolking. Door de schenking van een koe aan zo’n gezin stijgt het aanzien van dat gezin, kan het gezin in zijn eigen onderhoud voorzien dankzij de inkomsten uit de verkoop van de melk en nemen de sociale contacten toe door de verkoop van de melk aan huis.De dorpsgenoten ervaren dan dat een kind met een handicap wel degelijk kan deeluitmaken van de gemeenschap. Zij staan er nu steeds meer voor open om hun eigen kinderen met het gehandicapte kind te laten spelen.

Wij werken samen met Stichting Nur Bala uit Kyrgyzstan. Eerder hebben we samengewerkt met Stichting EveryChild uit Kyrgyzstan. Er vinden regelmatig gezinsbezoeken plaats door onze contactpersoon van Nur Bala en er wordt gecontroleerd
of er goed voor het gehandicapte kind en voor de koe wordt gezorgd.

De afspraak die met het gezin wordt gemaakt is dat het eerstgeboren kalf
van de koe aan een ander gezin wordt geschonken.
Elk volgende kalf mag het gezin zelf houden.

Wij zorgen ervoor dat de koeien niet alleen aan gezinnen met een gehandicapt kind geschonken worden, maar ook aan dag-opvangcentra voor kinderen met een beperking.

Spaar ook mee voor een koe in  Kyrgyzstan (Kirgizië).

Een koe schenken kost € 750.-, maar iedere bijdrage is natuurlijk welkom.

Een particulier of een organisatie die € 750.- doneert voor de aanschaf van een koe mag zelf de naam voor deze koe bedenken. Indien een deel van dat bedrag aan de stichting wordt geschonken, dan bedenkt de stichting uiteindelijk de naam van de koe.

Zin om mee te helpen? Dat kan!

Een koe schenken kost € 750.-, maar iedere bijdrage is natuurlijk welkom.

Er zijn al meer dan 500 koeien geschonken.

Doe mee en kijk onder ‘sponsoring’ wat de mogelijkheden zijn.