Partners

Stichting Geefeenkoe werkt in Kirgizië samen met lokale partners.

Nur Bala

Verantwoordelijk voor de lokale uitvoering van ons project is Nur Bala, onze vaste samenwerkingspartner. Nur Bala draagt niet alleen zorg voor de uitvoering van ons project, maar heeft ook diverse andere projecten onder haar hoede. In alle projecten gaat het om het behartigen van de belangen van kinderen en het vergroten van hun kansen.

Medewerkers van Nur Bala selecteren de kinderen die in aanmerking komen voor een koe, zijn verantwoordelijk voor de koop van de koe, helpen de gezinnen met het houden van een koe, het maken van melkproducten en het voeren van een administratie. Ook zijn de medewerkers van Nur Bala altijd beschikbaar voor het geven van hulp en advies.

Sociaal werkers

Heel belangrijk voor ons werk is de inzet van ruim 30 sociaal werkers in de provincie Talas. De lokale kantoren van het ministerie van Sociale Zaken hebben in ieder dorp een sociaal werker zitten. Deze sociaal werkers zetten zich vrijwillig in om de dagelijks te volgen en te helpen. Zij zijn de ogen en handen van Nur Bala in het grote en lastig te bereizen werkgebied.

Overheid

Een belangrijke samenwerkingspartner voor stichting Geefeenkoe is de lokale, regionale en landelijke overheid in Kirgizië. Werden kinderen met een beperking ten tijde van de Sovjet-Unie geïsoleerd van de samenleving in speciale internaten, nu neemt de overheid allerlei initiatieven om kinderen met een handicap juist actief op te nemen in de samenleving en hun positie te verbeteren.

De registratie van gehandicapten was een belangrijke eerste stap, omdat hiermee duidelijk werd om hoeveel kinderen het ging en waar deze kinderen verbleven. Kinderen met een beperking krijgen inmiddels een toelage en ook hun moeders krijgen een bijdrage. Ondanks de positieve ontwikkelingen moet er nog ontzettend veel gebeuren om een inclusieve samenleving te bereiken.

Nog steeds hangt er een stigma rondom kinderen met een beperking. Nog steeds hebben kinderen met een beperking geen automatische toegang tot onderwijs. Spreiding van kennis is op dit vlak erg belangrijk. Door zitting in diverse adviesgroepen en overlegorganen van de overheid draagt Nur Bala actief bij aan de positieve overheidsontwikkelingen.

Kirgizië

Nargiza Sartalieva (Nur Bala)

Kirgizië

Regionaal kantoor Sociale Zaken

Kirgizië

Sociaal werkers

Kirgizië

Minister van Sociale Zaken (2014)