Wat bereiken we?

Sinds de oprichting van stichting Geefeenkoe in 2008 hebben we direct 675 koeien geschonken aan gezinnen in de regio Talas. Indirect hebben we aan meer dan 1500 gezinnen geschonken, omdat de eerstgeboren kalfjes worden doorgegeven aan een ander gezin.

Kirgizië

Met een koe kunnen moeders vanuit huis melk en melkproducten verkopen en tegelijkertijd de zorg bieden aan hun gehandicapte kind. Kinderen met een beperking kunnen thuis opgroeien en hoeven niet meer naar een staatsinstelling. En de koe heeft nog meer voordelen:

  1. de melk kan de melk voor een deel zelf consumeren. Dit komt de voeding en de gezondheid van alle gezinsleden te goede;
  2. een deel van de melk wordt verkocht of verwerkt tot boter of kaas om te verkopen. Hierdoor stijgen de inkomsten van het gezin;
  3. met het geld worden noodzakelijke medicijnen en/of zeer belangrijke operaties voor het gehandicapte kind betaald;

Bijkomende verbeteringen:

  1. De gift van de koe stimuleert het contact met de sociale omgeving. Het gezin stijgt op de sociale ladder. Stigma verdwijnt, begrip verschijnt;
  2. De positie van de vrouw verbetert in het gezin;
  3. De ouders voelen dat ze er niet meer alleen voor staan. Het geeft hoop en nieuwe initiatieven ontstaan (zie Tenir Koldo);
  4. De ouders kunnen met de inkomsten geld sparen. Bijvoorbeeld voor noodzakelijke verbeteringen aan de woning om de winterse kou buiten te houden;
  5. De mest van de koe wordt gebruikt als brandstof en helpt het huis te verwarmen.

Hoopvolle initiatieven

Soms besluiten gezinnen spontaan de handen ineen te slaan. Zes gezinnen uit de stad Talas besluiten op elkaars kinderen te passen als een van de ouders bijvoorbeeld naar de tandarts moet. Hierna beginnen ze voor kinderen met een beperking een officieel kinderdagverblijf, Tenir Koldo.

Kirgizië

Een plek waar de kinderen ook onderwijs krijgen. Want de kinderen zijn vaak toch nog leerbaar. Inmiddels zijn meerdere gezinnen aangesloten en heeft het Zwitserse Rode Kruis gezorgd voor een prachtig onderkomen.

En het denken gaat verder... Een plek om te werken: een bakkerij, café of zorgboerderij?